Stäng meddelande

Miljön och före­tagen

Du som företagare har möjlighet att göra en insats för miljön. Men det är inte alltid lätt att veta vad som gäller. Miljö är ett brett begrepp som omfattar t ex buller, energi­användning, avfalls­hantering, transporter och utsläpp.

Du kan alltid ringa kommunens miljöenhet för att få information och råd.

Anmälan av drift­störning

Är du företagare och vill anmäla att en driftstörning skett i din verksamhet?. Använd blanketten Anmäla driftstörning som du hittar under Jag vill till höger.

Krav på anmälan av vissa verksamheter

Anmälningsplikt kan gälla dig som planerar att starta ett företag som påverkar den omgivande miljön på något sätt med buller, utsläpp till spillvattennätet, avfall, luftutsläpp eller risk för påverkan på miljön till exempel förvaring av kemikalier.

Anmälningsplikt för skola, förskola och vissa behandlingslokaler

Anmälningsplikten gäller vid start av ny verksamhet eller vid större förändringar av verksamheten.

Läs mer under sidan Anmälan om offentlig lokal.

Kommunens uppföljande kontroll

Våra kontroller är inriktade på att upptäcka, förebygga och ställa krav på åtgärder för att minska miljö- och hälsorisker i miljön.

Om du vill veta mer är du välkommen att kontakta kommunens miljöenhet på 08-530 610 00.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 1 februari 2019
Näringsliv & arbete