Stäng meddelande

PCB i byggnader

Sanera PCB i byggnader

Den 1 mars 2007 infördes en ny lag om PCB. Lagen innehåller bland annat bestämmelser om inventering och sanering av PCB i byggnader och anläggningar. För fastighetsägare innebär det en skyldighet att inventera byggnader (som flerfamiljshus) byggda eller renoverade under åren 1956-1973.

Bestämmelserna gäller inte en- och tvåbostadshus samt småhus.

Fastighetsägare är skyldiga att inventera och sanera PCB

Du som fastighetsägare ska redovisa hur inventeringen gått till och vilka åtgärder som du planerar för att skilja ut och ta hand om avfallet. Tänk på att PCB måste hanteras som farligt avfall. Redovisningen ska skickas till miljö- och hälsoskyddsnämnden.

Sanering av PCB

Om du hittar mer än 500 mg PCB per kilo massa i fog- eller golvmassor (0,05 viktprocent) ska du ta bort det på ett miljömässigt godtagbart sätt och i rätt tid. En sanering av PCB ska anmälas i god tid innan till miljö och hälsoskyddsnämnden.

Sluttider för sanering

För information om sluttider för sanering av PCB, kontakta kommunens miljö- och hälsoskyddsinspektörer.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 20 september 2017
Näringsliv & arbete