Störningsinformation:
Eldningsförbud från torsdag 13 augusti kl. 12.
Dölj meddelande
Stäng meddelande

Tillstånd för schakt och trafikanordning

Schakttillstånd och tillstånd för upprättande av trafikanordningsplan i Botkyrka kommun söker du via en e-tjänst som heter ISY Case.
Länk till ansökan hittar du här till höger under Ansökan/Registrering.

Män och maskiner som grävt ett stort hål i marken

Fotograf: Botkyrka kommun/Dan Hellström

Är du nya användare av ISY Case?

För att ansöka om Trafikanordningsplan och Schakttillstånd använder du e-tjänsten ISY Case. Länk för att registrera dig hittar du här till höger under Ansökan/Registrering.

Både den som bereder ärendet och den som söker tillstånd (ansökande bolag) måste registrera sig för att få tillgång till e-tjänsten.

Så här går du till väga

  1. Registrera dig med e-postadress och användarnamn (till exempel Namn/företag) och få lösenord via e-post.
  2. Testa att logga in genom att följa länken "Ansökan" under "Ansökan/Registrering" till höger på den här sidan.
  3. Fungerar inloggning så skicka då ett meddelande till oss på schaktlov@botkyrka.se och meddela att du registrerat dig i ISY Case och tala om vilket företag du representerar, så läggs du in i rätt rollgrupp. Därefter kan du söka tillstånd via ISY Case.
  4. Fungerar inte inloggningen så skicka ett meddelande till schaktlov@botkyrka.se och tala om att ni inte kan logga in med de uppgifter som ni fått.

Om du vill veta mer om ISY Case se fördjupad text här nedan.

Enligt våra handläggningsrutiner måste varje schaktärende gå via en av ledningsägarnas projektledare för att kunna godkännas.

Så här fungerar det efter att en ledningsägare eller entreprenör skapat ett ärende i ISY Case:

  1. Den som bereder ett ärende och är redo att ändra ärendets status från "inkommet" till "ansökan" ska innan ärendet byter status, lägga över ärendet till ansvarig projektledare hos ledningsägaren.
  2. Ledningsägarnas projektledare tilldelar ärendet till ledningsägarens entreprenör innan ett godkännande kan ske. Även entreprenören måste vara registrerad användare i ISY Case (ofta är entreprenören även beredare).
  3. När ledningsägarens projektledare har tilldelat ärendet till sin fullmaktsgivne entreprenör, kommuniceras ärendet med entreprenören fram till slutbesiktning.
  4. Om ledningsägaren behöver involveras under projektets gång, lägger Botkyrka kommun en kommentar i systemet och tilldelar kommentaren till ledningsägarens projektledare. Projektledaren får ett e-postmeddelande om att gå in i ärendet och läsa meddelandet i systemets logg och eventuellt vidta åtgärd.
  5. För att återföra projektet till sin entreprenör måste projektledararen ändra namnet i fältet beredare/projektledare till den fullmaktsgivne personen hos entreprenören i en rullista i ärendet. Därefter sker kommunikationen återigen med entreprenören.
  6. Vid frånvaro kan ett projekt flyttas över till en annan fullmaktsgiven person. Under pågående trafikanordningsplaner sker kommunikationen med den utmärkningsansvarige som är registrerad i ansökan, men beredare kan skapa ärendet. 
Kontakt
Skriv ut
Senast uppdaterad: 30 augusti 2019
Näringsliv & arbete