Stäng meddelande

Kunskapsprov i alkohollagen

Den som ansöker om serveringstillstånd kan behöva genomgå ett kunskapsprov hos kommunen som testar dina kunskaper i alkohollagen.

Om provet

Provet som är framtaget av folkhälsomyndigheten är anpassat efter den typ av tillstånd du söker och är giltigt i tre år.

Undantag

Undantag från kravet att genomgå kunskapsprov kan göras för:

  • den som redan har ett gällande serveringstillstånd som minst motsvarar den aktuella ansökan,
  • den som redan har genomgått kunskapsprovet och blivit godkänd. Provet ska minst motsvara den aktuella ansökan,
  • den som ansöker om tillfälligt serveringstillstånd till slutet sällskap vid ett enstaka tillfälle.

Avgift

Avgiften för kunskapsprovet är i regel 1 000 kronor.

Om kunskapsprovet avser ansökan om tillfälligt serveringstillstånd i slutet sällskap, ansökan om pausservering eller ansökan om tillstånd för provsmakning är avgiften 500 kronor.

Så går det till

Efter att ansökan om serveringstillstånd genomförts kontaktar Botkyrka kommuns alkoholhandläggare dig för att boka tid för ett prov om behov finns.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 4 mars 2020
Näringsliv & arbete