Stäng meddelande

Anbudsöppning och prövning

När anbudstiden gått ut, det vill säga när sista inlämningsdagen passerat, är det dags för kommunen att öppna anbuden. Enligt LOU tillåts inte upphandlaren titta på anbuden i förväg. Öppningen ska dessutom ske snarast möjligt efter anbudstiden gått ut.

I prövningsfasen ska kommunen kvalificera leverantörerna och pröva om anbuden uppfyller ställda krav på varan/tjänsten. Även detta arbete sker under absolut sekretess. Därefter ska anbuden utvärderas. Även leverantörens lämplighet kontrolleras vad gäller ekonomisk ställning och teknisk och yrkesmässig kapacitet. Den som upphandlar måste alltid utgå från kraven som skrivits in i förfrågningsunderlaget.

​Utvärderingsgrunder

Den upphandlande myndigheten ska ange vilken utvärderingsgrund den kommer att använda sig av:

  • det anbud som är det ekonomiskt mest fördelaktiga för myndigheten - eller
  • det anbud som har det lägsta priset.

Används utvärderingsgrunden ”det ekonomiskt mest fördelaktiga anbudet” ska myndigheten ange vilka utvärderingskriterier den kommer att ta hänsyn till vid utvärderingen.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 28 november 2018
Näringsliv & arbete