Stäng meddelande

Lämna anbud

Offentlig upphandling styrs av en rad regler. Syftet är att se till att det blir konkurrens på lika villkor när kommunen köper varor och tjänster.

Som leverantör bör du vara insatt i grunderna i lagen om offentlig upphandling (LOU), eftersom inköp inom den offentliga sektorn skiljer sig från affärer mellan privata aktörer.

Tänk på att:

  • För att ett företag ska kunna bli leverantör krävs att företagets vara eller tjänst uppfyller kraven. Kraven anges i förfrågningsunderlaget.
  • Där anges också vilka dokument som ska lämnas i den aktuella upphandlingen. Det är viktigt att följa den struktur som anges i förfrågningsunderlaget, annars kan anbudet bli lagt åt sidan. Kontrollera att det som efterfrågas verkligen finns med i anbudssvaret. Undvik att lämna information som inte efterfrågas.
  • Fylla i prisbilagan eller prismatrisen på alla punkter.
  • Besvara alla krav i förfrågningsunderlaget så att det framgår att alla krav är uppfyllda. Ställ frågor i Tend & Sign för att få reda på hur du ska utforma ditt anbud.
  • Det är viktigt att ditt anbud är komplett redan från början, eftersom det är svårt att göra kompletteringar. Är det något som är oklart eller om det finns felaktigheter i förfrågningsunderlaget, ställ frågor under tiden som förfrågningsunderlaget ligger ute på annons. Alla anbudsgivare får ta del av de frågor som ställs under annonseringstiden, eftersom alla leverantörer ska ges samma förutsättningar till information.
  • Lämna alltid anbuden i god tid, då kommunen som upphandlande myndighet inte får pröva anbud som kommit in för sent.
Skriv ut
Senast uppdaterad: 28 november 2018
Näringsliv & arbete