Stäng meddelande

När kommunen valt leverantör

När anbuden har prövats och kommunen fattat beslut om val av leverantör, ska alla leverantörer som deltagit informeras via ett så kallat tilldelningsbeslut. Det kan vara en eller flera leverantörer som antas.

Tilldelningsbeslutet framgår det vem som ska tilldelas kontrakt och skäl för besluten samt information om vad som legat till grund för beslutet.

Utgångspunkten i valet av anbud är antingen det ekonomiskt mest fördelaktiga eller det som har lägsta pris.

Denna information finns med för att du som leverantör ska kunna ta tillvara din rätt att ansöka om överprövning av beslutet för tilldelning om du anser att beslutet är fel.

Avtalet tecknas efter att överprövningstiden har gått ut. Därefter påbörjar samarbete mellan Botkyrka kommun och upphandlad leverantör.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 28 november 2018
Näringsliv & arbete