Stäng meddelande
Penna vid stolpdiagram

Uppföljning under avtalstiden

Under avtalstiden arbetar Botkyrka kommuns upphandlingsenhet med uppföljning och kommunikation med upphandlade leverantörer.

Upphandlingsenheten bjuder gärna in leverantörerna till samtal med syfte att försöka hitta utvecklingsmöjligheter och fördjupa samarbetet. Uppföljning och utvärdering lägger också grunden för kommande upphandlingar.

Några områden som upphandlingsenheten vill arbeta mer ingående med tillsammans med leverantören:

  • Leverans: förbättringar och miljöhänsyn
  • Beställning: vilka beställer, vad beställs och kan e-handel tillämpas?
  • Sortiment: utökning, fler miljömärkningar etc.
  • E-handel: utöka tillgänglighet med bilder och produktbeskrivningar
  • Fakturering: samlingsfakturor, elektronisk fakturering etc.
  • Kommunikation: kvalitetssäkra och utveckla genom dialog med beställarna
  • Återkoppling: uppföljningsmöten, insamling av statistik med mera

Ta kontakt

Tveka inte över att ta kontakt med upphandlingsenheten för att få information om Botkyrkas gällande avtal och när det är dags för nästa upphandling inom ett specifikt avtalsområde. Det är också intressant för kommunen att bli uppdaterade kring vilka aktörer samt varor och tjänster som finns på marknaden.

Kontakt
Skriv ut
Senast uppdaterad: 28 november 2018
Näringsliv & arbete