Markanvisningar

Markanvisning betyder att en exploatör får ensamrätt att förhandla med kommunen om förutsättningarna att bygga på ett kommunägt markområde.

Aktuella markanvisningar

Nu har vi en markanvisningstävling som gäller bostäder vid koloniområdet i Alby. Markanvisningstävlingen pågår mellan den 19 september och 15 november 2016.

Du kommer till information om markanvisningstävlingen genom att klicka på länken här till höger under pågående markanvisningstävlingar.

Vad innebär en markanvisning?

En markanvisning är en option att under viss tid och på vissa villkor ensam på förhandla med kommunen om förutsättningarna för genomförandet av ny bostadsbebyggelse eller annan exploatering inom ett visst markområde som kommunen äger. I samband med att kommunen ger markanvisning till en byggherre upprättas ett så kallat markanvisningsavtal med byggherren för det aktuella projektet.

Vad är en markanvisningstävling?

Markanvisningstävlingar anordnas ibland av kommunen för att avgöra vilken exploatör som får rätt att ensam förhandla om förutsättningarna för att bygga på ett kommunägt område. Vid en markanvisningstävling tar kommunen fram ett markanvisningsprogram som beskriver det aktuella markområdet med tillhörande kriterier. Exploatörer bjuds sedan in att delta i markanvisningstävlingen genom att skicka in sina tävlingsbidrag. Kommunen bedömer sedan de inkomna tävlingsbidragen utifrån markanvisningsprogrammets kriterier. Efter det beslutar kommunen om vilken exploatör som ska erbjudas markområdet.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 28 juni 2017
Näringsliv & arbete