Stäng meddelande

Direktupphandling

Vid mindre upphandlingar där värdet är relativt lågt, eller där synnerliga skäl finns, får upphandlaren göra en direktupphandling, vilket kan liknas vid att handla ”över disk”. Då kan upphandlaren vända sig till vilken leverantör som helst.

I sådana fall skulle ett normalt anbudsförfarande innebära alldeles för höga administrativa kostnader i förhållande till upphandlingens storlek. Direktupphandlingar får endast avse enstaka upphandlingar under ett år.

Lågt värde

Fasta direktupphandlingsgränser finns fastställda i respektive lag, ca 287 000 kronor i Lagen om offentlig upphandling, och ca 577 000 kronor i Lagen om upphandling inom områdena vatten, energi, transporter och posttjänster. Värdet ska uppskattas till det totala beloppet som kan komma att betalas enligt avtalet, exempelvis ska options- och förlängningsklausuler betraktas som om de utnyttjas.

Formkrav

Med anledning av att det inte finns några krav på annonsering vid direktupphandling väljer den upphandlande myndigheten själv ut ett antal leverantörer på marknaden. Leverantören bör marknadsföra sitt företag och göra sig synlig för kommunen.

Valet av leverantör kan ske såväl muntligt som skriftligt. En upphandlande myndighet kan exempelvis skicka ut offertförfrågningar till de utvalda leverantörerna, som i sin tur inkommer med en offert.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 28 november 2018
Näringsliv & arbete