Upphandlingsenheten

Upphandlingsenheten ansvarar för kommunens upphandlingar.

Gruppbild upphandlingsenhet

Fotograf: Tobias Fischer, Fotografisk Bild Upphandlingsenheten

Vi har det centrala ansvaret för de offentliga upphandlingar som resulterar i kommungemensamma ramavtal för olika varu- och tjänsteområden.

Vi följer även upp de gällande ramavtalen samt har en rådgivande funktion och det administrativa ansvaret vid enskilda upphandlingar inom förvaltningarna. Dessutom ansvarar vi för att utveckla kommunens affärsprocesser vid införande av elektronisk handel.

Vår målsättning är att upphandlingar och inköp ska utföras professionellt, med hög kompetens och god trovärdighet. Våra relationer med marknaden ska kännetecknas av öppenhet, enkelhet och god marknadskännedom.

I samarbetet med våra leverantörer vill vi bjuda in till dialog och vara öppna för förändringar. Vi prövar gärna nya idéer och tillsammans med er driver vi igenom det vi tror på. Vår ambition är att vara långt ifrån lagom och ständigt verka för goda affärer, effektiva processer och goda samarbeten.

Kontakta upphandlingsenheten direkt

Mejla upphandlingsenheten

Kontaktpersoner

Anders Kuylser
Tony Chamoun
Nathalie Montoya
Ann-Kristine Nideborn
Katarina Selin
Johan Walther
Lena Adolfsson
Susanne Pettersson
Evelina Dahane-Eklund
Ewa Hedman
Susanne Pettersson

Mail: fornamn.efternamn@botkyrka.se

Skriv till:

Kommunledningsförvaltningen/
Botkyrka kommun
Upphandlingsenheten
147 85 Tumba

Skriv ut
Senast uppdaterad: 9 februari 2017
Näringsliv & arbete