Ansök hos en biståndshandläggare

En del av äldreomsorgens stöd och service måste du ansöka om hos en biståndshandläggare. Det innebär att du behöver beskriva vilket behov av hjälp du har, och att en biståndshandläggare gör en bedömning om du har rätt till stöd enligt socialtjänstlagen.

De här tjänsterna behöver du ansöka om hos en biståndshandläggare:

  • Hemtjänst
  • Trygghetslarm
  • Matlåda
  • Ledsagning
  • Dagverksamhet
  • Boende för äldre (vård- och omsorgsboende, korttidsboende, servicelägenhet)

Obs! Bostadsanpassningsbidrag och färdtjänst måste du ansöka om på annat sätt, läs mer under respektive sida.

Ansök med blankett eller e-tjänst

För att ansöka om stöd fyller du i och skickar in blanketten "Ansökan om bistånd enligt socialtjänstlagen, SoL". Se längre ned på denna sida. Du kan välja att använda vår e-tjänst eller att skriva ut blanketten på papper.

Hjälp att ansöka

Du kan få hjälp att ansöka på telefon 08-530 610 00, eller hos kommunens medborgarkontor. De kan även hjälpa dig på fler olika språk.

Om du inte själv kan ansöka kan en god man göra det i ditt ställe. Du kan också ha en vän eller anhörig som stöd när du ansöker, men du står alltid själv för din ansökan, så länge du inte gett din fullmakt åt någon annan.

Så handläggs din ansökan

När biståndshandläggaren fått in din ansökan kontaktar han eller hon dig och bokar en tid. Om du behöver tolk ordnar din handläggare det till dig. Så här går handläggningen till:

1. Prata med din handläggare

För handläggaren får du berätta vad du inte längre kan och orkar med, och vad du behöver ha hjälp med för att få vardagen att fungera.

2. Handläggaren utreder

Handläggaren ser över om du har rätt till stöd enligt socialtjänstlagen. Han eller hon utreder då hur mycket hjälp du behöver, vad du klarar av att göra själv och vilket stöd du redan har eller kan få av andra (till exempel av anhöriga eller vården inom landstinget).

3. Beslutet får du med posten

Handläggaren fattar ett beslut om du kan få stöd, och skickar det hem till dig med posten.

Om du fått nej på din ansökan får du en förklaring varför i ditt beslut. Om du tycker att biståndshandläggaren har gjort en felaktig bedömning kan du överklaga beslutet.Om du fått ja på din ansökan kommer äldreomsorgen att kontakta dig. Inom 3 månader ska du ha fått det stöd du fått beslut om.

Om du planerar att flytta

Om du planerar att flytta från Botkyrka och behöver omsorg i en annan kommun, ska du inte ansöka om stöd hos Botkyrkas äldreomsorg. Då ska du istället kontakta den kommun du tänker flytta till.

Om du har frågor

Har du frågor om hur ansökan går till? Ring telefon 08-530 610 00, eller besök kommunens medborgarkontor.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 8 juni 2017
Omsorg & socialt stöd