Avgifter och maxtaxa

Du som har omsorg genom kommunen betalar en avgift för det stöd du får. Hur mycket du ska betala beror på vad du får hjälp med och hur stor inkomst du har.

Max 1792 kronor i månaden

Principen är att den som har högre inkomst ska betala mer än den som har lägre inkomst. Men ingen ska betala mer än det avgiftstak, så kallad maxtaxa, som bestäms av socialtjänstlagen. Maxtaxan ändras varje år. År 2017 behöver du som mest betala 1792 kronor varje månad.

Avgifter

Hemtjänst

Hemtjänsten kostar olika mycket beroende på hur mycket hjälp du får. Högsta avgift är 1792 kronor, men den kan bli lägre om du har mindre hjälp eller en låg inkomst. Om du är borta tillfälligt eller är på sjukhus kan du få avdrag på din hemtjänstavgift. Men då måste du ha meddelat din frånvaro till hemtjänsten senast 24 timmar innan bestämt besök.

Hjälp med avlösning från hemtjänsten (stöd till dig som är anhörig där hemtjänsten tar över vårdansvaret för din närstående), är avgiftsfri upp till 15 timmar/månad.

Trygghetslarm

Trygghetslarmet kostar 175 kronor per påbörjad månad.

Dagverksamhet

1 besök/vecka: 485 kr/månad
2–3 besök/vecka: 971 kr/månad
4–5 besök/vecka: 1195 kr/månad

Frukost, lunch och eftermiddagskaffe på dagverksamheten kostar 58 kronor per dag. Du får inget avdrag på dagverksamhetsavgiften om du är borta tillfälligt.

Matlåda och matdistribution

Matdistribution är en insats du kan ansöka om från kommunen. Matlådorna kostar 45 kronor styck, men du betalar ingenting för leveransen.

Ledsagning

Ledsagning räknas som hemtjänst och räknas in i hemtjänstavgiften. Undantaget är om du har en grav synskada eller om du är under 65 år och har en funktionsnedsättning. Då betalar du ingenting för ledsagning upp till 15 timmar per månad.

Korttidsboende

På korttidsboende kostar mat 91 kronor per dag och omsorg max 58 kronor per dag.

Äldreboende

Du som bor på ett särskilt boende för äldre betalar en avgift för omsorgen. Högsta avgift för omsorgen är 1792 kronor, men den kan bli lägre om du har en låg inkomst.

På boendet har också du ett eget hyreskontrakt och betalar hyra precis som vanligt. Maten på boendet kostar 2821 kronor i månaden (det avser alla måltider). Om du varit borta under ett eller flera dygn reducerar vi matavgiften med 91 kronor per dygn. Observera att du inte får avdrag på omsorgsavgiften om du varit borta.

Så räknar vi ut vad du ska betala

När äldreomsorgen räknar ut din avgift tittar de på hur mycket du har kvar av din inkomst när du betalat din boendekostnad och vi har dragit av det minimibelopp som årligen fastställs av regeringen. Minibeloppet ska täcka dina normala levnadskostnader. År 2017 är minibeloppet per månad:

5057 kronor om du är över 61 år och bor ensam
5563 kronor om du är under 61 år och bor ensam
4273 kronor om du är make/sambo över 61 år
4700 kronor om du är make/sambo under 61 år

Du får ett beslut skickat till dig där du ser hur mycket du ska betala per månad. Betalar gör du sedan i efterskott, och du får en räkning varje månad.

Individuellt tillägg

Om du har varaktigt ökade levnadskostnader (till exempel om du har en sjukdom som gör att du har ökade kostnader för specialmat) kan du ansöka om att få ha kvar ett högre minimibelopp än det som regeringen bestämt. Det kallas för individuellt tillägg. Det ansöker du om på en särskild blankett som du får av din avgiftshandläggare.

Dubbel boendekostnad – särskilt boende

Om du får dubbel boendekostnad när du flyttar in på ett särskilt boende för äldre, kan du ansöka om att få din omsorgsavgift jämkad i upp till tre månader. Jämkning ansöker du om på en särskild blankett som du får av din avgiftshandläggare. Observera att du inte får ha några realiserbara tillgångar motsvarande ett prisbasbelopp på 44 800 kronor för att få jämkning.

Rätt att överklaga

Om du tycker att din handläggare har fattat fel beslut om din avgift har du rätt att överklaga. Det gör du genom att skicka ett brev till din handläggare på adressen:

Botkyrka kommun
vård- och omsorgsförvaltningen
Myndighet
147 85 Tumba

Om det kommit till nya uppgifter omprövar handläggaren ditt ärende. I annat fall skickar han eller hon det vidare till förvaltningsrätten.

Om du har frågor

Om du har frågor om avgifter för vård och omsorg kontaktar du någon av avgiftshandläggarna på vård- och omsorgsförvaltningen. Ring till avgiftshandläggarna på telefon 08-530 616 85.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 8 juni 2017
Omsorg & socialt stöd