Boende för äldre

Silverkronan äldreboende i Tumba. Bild på innergården vid Silverkronan.

Silverkronans äldreboende i Tumba

När det inte längre fungerar att bo hemma och du behöver mer trygghet och omvårdnad, kan du ansöka om att få flytta till ett boende för äldre. I Botkyrka finns flera äldreboenden med olika inriktningar.

Vård- och omsorgsboende

På ett vård- och omsorgsboende får du omsorg och tillsyn dygnet runt. Här finns personal som ser till att du är trygg och får det stöd du behöver. Du har också tillgång till sjuksköterska, sjukgymnast, arbetsterapeut, dietist, läkare, fotvård och frisör.

På vård- och omsorgsboendet hyr du ett rum eller en lägenhet. Boendet står för höj- och sänkbar säng, men i övrigt möblerar du som du vill med dina egna möbler. Du har din egen nyckel och får självklart ta emot besök när du vill.

På boendet serveras frukost, lunch, middag, mellanmål och fika. Du bestämmer själv om du vill äta hemma i din lägenhet, eller tillsammans med andra i den gemensamma matsalen. Maten lagas efter näringsberäknade recept och efter ny matsedel varje vecka. Du som behöver det av medicinska eller etiska skäl får mat anpassad efter just dina behov.

På vård- och omsorgsboendet finns möjlighet att vistas ute, ta en promenad i trädgården eller att umgås i det gemensamma vardagsrummet/matsalen. Boendet ordnar olika aktiviteter som t.ex. pubaftnar, levande musik, dans eller högläsning. Midsommar, jul, påsk och andra högtider uppmärksammas alltid extra.

Vård- och omsorgsboende – demens

För dig som har en demensdiagnos har vård- och omsorgsboendena mindre gruppbostäder. Här hyr du ett rum som ligger i nära anslutning till gemensamt kök/vardagsrum. Både omsorg och miljö är anpassade för att du som har en demenssjukdom ska få ett så stimulerande och tryggt boende som möjligt.

Korttidsboende/växelvård – omsorg tillfälligt

Du som behöver extra omsorg tillfälligt, kan få komma till ett vård- och omsorgsboende under en eller fler kortare perioder. Omsorgen kan du till exempel få om du är mycket svag efter en sjukhusvistelse, eller om dina anhöriga behöver avlastning. Du kan få omsorgen vid ett enstaka tillfälle (så kallat kortidsboende) eller vid flera återkommande tillfällen under en längre period (så kallad växelvård). Kortidsplatser finns på Tumba vård- och omsorgsboende.

Boende med finsk inriktning

Du som talar finska har rätt att få komma till ett boende som har finsktalande personal om du önskar det. Prata med din handläggare när du ansöker.

Servicelägenhet – boende med stöd av hemtjänst

En servicelägenhet är ett mer självständigt boende än ett vård- och omsorgsboende. Här kan du få stöd av hemtjänstpersonal som har sina lokaler i samma byggnad. Sjuksköterska, arbetsterapeut, sjukgymnast, dietist och läkare är också knutna till boendet.

Så mycket kostar en boendeplats

På ett äldreboende betalar du hyra för din lägenhet/rum, och en avgift för service och mat. Hur mycket det kostar för dig beror på rådande maxtaxa och hur stor inkomst du har. Principen är att den som har större inkomst betalar mer än den som har mindre inkomst. Ingen ska betala mer än det avgiftstak (så kallad maxtaxa) som bestäms i socialtjänstlagen.

Så ansöker du

För att ansöka om särskilt boende för äldre eller en korttidsplats fyller du i och skickar in blanketten ”Ansökan om bistånd enligt socialtjänstlagen, SoL”. Du kan använda vår e-tjänst eller ladda ner och skriva ut blanketten. E-tjänst och blankett hittar du i anslutning till den här sidan. Du kan också beställa blanketten och få hjälp att ansöka genom kontaktcenter på telefon 08-530 610 00.

Parboendegaranti – bo tillsammans med din make/maka

Om ni är ett par (sambor eller gifta) och överens om att ni vill fortsätta bo tillsammans, kan ni ansöka om att få flytta in tillsammans på ett boende.

Väntetid och möjlighet att välja boende

När du skickat in din ansökan kommer du att få träffa en biståndshandläggare. Han eller hon kommer utreda ditt behov av stöd, och fatta ett beslut om du har rätt till en plats på ett äldreboende. Om du får ja på din ansökan kommer kommunens boendesamordnare att kontakta dig så fort det finns en ledig lägenhet på något av våra äldreboenden. Väntetiden kan variera, och om det inte finns någon ledig plats ställs du i kö. Men målet är att du ska få ett boende senast 3 månader efter att du fått beslut från din biståndshandläggare.

Botkyrka kommun har inte infört lagen om valfrihetssystem (LOV). Det innebär att du bara kan få plats på ett kommunalt äldreboende eller ett boende där kommunen köper platser. Däremot kan du önska vilket av våra äldreboenden du skulle vilja komma till, och välja att vänta tills det blir en plats ledig där.

Om du vill veta mer

Om du har frågor om boende för äldre ringer du till kontaktcenter på telefon 08-530 610 00. Du kan också besöka ditt närmaste medborgarkontor.

Så tycker de äldre om omsorgen

Varje år genomför Botkyrka en brukarundersökning där de som bor på vård- och omsorgsboende får tycka till om stödet de får. Socialstyrelsens enkät har använts. Det sammantagna resultatet för Botkyrka hittar du under "Relaterade dokument" i anslutning till den här sidan.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 23 augusti 2017
Omsorg & socialt stöd