Akvarellen servicelägenheter

Akvarellen i Tullinge är ett äldreboende av servicehuskaraktär, där de boende kan få stöd av hemtjänstpersonal. Här finns 24 servicelägenheter och en restaurang.

​Så tycker brukarna om omsorgen

Varje år gör Botkyrka kommun en brukarundersökning där de som har hemtjänst får tycka till om stödet de får. Hemtjänstens brukarundersökningar hittar du här.

Kontakt
Skriv ut
Senast uppdaterad: 5 juli 2017
Omsorg & socialt stöd