Demens

Har du en demenssjukdom, eller är orolig för att ha drabbats? Genom vårdcentralen och kommunens omsorg kan du och dina anhöriga få hjälp.

Vårdcentralen – din första kontakt

Kommunens äldreomsorg – när du behöver hjälp i vardagen

Stöd för dig som är anhörig

Föreningar och annat stöd

Demens kan visa sig på olika sätt

Demens är ett samlingsnamn på olika demenssjukdomar som kan drabba människor i olika åldrar. Sjukdomen visar sig på olika sätt – till exempel att man får svårt att minnas, orientera sig och ha begrepp om tiden. Även oro, nedstämdhet och beteendeförändringar kan vara vanligt vid demens.

Varje år drabbas 20 000 personer i Sverige. Vanligast är Alzheimers sjukdom. Vaskulär demens och frontallobsdemens är andra exempel på andra demenssjukdomar. Minnesvårigheter behöver däremot inte vara tecken på demens, utan kan lika gärna bero på normalt åldrande.

Botkyrka har ett program för demensvården

I Botkyrka har kommunen och landstinget tagit fram ett eget lokalt program för vården och omsorgen om demenssjuka. Programmet beskriver hur äldreomsorgen och vårdcentralerna ska arbeta och samarbeta för att uppfylla de nationella riktlinjerna för vård och omsorg vid demenssjukdom som antogs 2010. Programmet beskriver allt från vårdkedja, stöd och kompetenskrav. Utgångspunkten är att all omsorg ska vara personcentrerad. Programmet beskriver också stödet till anhöriga.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 5 juli 2017
Omsorg & socialt stöd