Händer. Hand som läggs om.

​Foto: One eyed ink

Hjälp med avlastning

Du som vårdar din närstående hemma kan få hjälp med avlastning från äldreomsorgen. Stödet finns för att du ska kunna vila upp dig och få möjlighet till lite egen tid.

Det här kan du få hjälp med

Korttidsboende/växelvård på ett vård- och omsorgsboende

Om din närstående behöver extra omsorg tillfälligt kan han eller hon få korttidsplats eller växelvård på ett vård- och omsorgsboende. Omsorgen kan man få vid ett enstaka tillfälle (korttidsboende) eller vid flera återkommande tillfällen under en längre period (växelvård). Korttidsboende/växelvård kan din närstående få om du är tvungen att resa bort tillfälligt eller om du behöver återkommande perioder av avlastning. Det kan också handla om att din närstående är mycket svag och behöver extra omsorg efter en sjukhusvistelse.

Dagverksamhet

På dagverksamheten kan din närstående få komma iväg en stund, träffa andra och vara med i olika aktiviteter. Dagverksamheten kan man besöka en till fem gånger i veckan beroende på behov. Det går också att få hjälp med resor till och från dagverksamheten.

Hemtjänst – avlösning i hemmet

Om du har en mycket påfrestande vårdsituation, kan hemtjänsten ta över vårdansvaret för din närstående under dag- kvällstid eller helger, så att du kan få egen tid utanför hemmet. Avlösningen är avgiftsfri upp till 15 timmar/månad.

Hemtjänst – hjälp med vardagssysslor

För att underlätta situationen hemma kan du som vårdar få hjälp med vardagssysslor som städ, tvätt eller annan skötsel av hemmet. Hjälpen får du av hemtjänsten.

Avgift för avlastning

Du och/eller din närstående betalar en avgift för korttidsboende, växelvård, dagverksamhet och hemtjänst. Hur mycket det kostar beror på inkomst och hur mycket hjälp ni får.

Ansök om avlastning

Avlastning ansöker du och din närstående om hos en biståndshandläggare. Använd blanketten eller e-tjänsten ”Ansökan om bistånd enligt socialtjänstlagen, SoL” längst upp till höger. Du kan också få hjälp att ansöka på telefon 08- 530 610 00 eller hos ditt medborgarkontor.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 19 juli 2017
Omsorg & socialt stöd