Syn- och hörselinstruktör

Kvinna som hjälper annan kvinna med hörapparat.

Syn- och hörselinstruktören kan visa hur du använder och sköter om dina syn- eller hörhjälpmedel. Du kan också få tips om vilka hjälpmedel som finns, och stöd att träna på hur du som har nedsatt syn eller hörsel kan göra vardagen säkrare och enklare.

Du som har nedsatt syn eller hörsel kan få hjälp av syn-och hörselinstruktören. Stödet är gratis! Hjälpen får du hemma hos dig eller på ditt boende. Du kan också ringa och få råd och tips per telefon.

Det här kan du få hjälp med

För dig som har nedsatt hörsel kan syn- och hörselinstruktören:

  • visa hur du använder dina hjälpmedel, sköter om och byter batteri i din hörapparat, och berätta var du hittar reservdelar.

För dig som har nedsatt syn kan syn- och hörselinstruktören:

  • visa hur du använder förstoringsskärm eller andra förstoringshjälpmedel
  • hjälpa dig att träna in att gå en viss sträcka till (exempel till affären)
  • visa hur du kan märka upp trappor, TV, spis mm.
  • berätta var du kan få tag på talböcker

Tips, råd och kontakter med andra

Syn- och hörselinstruktören kan också tipsa om olika hjälpmedel, berätta om vilka föreningar som finns, och hjälpa dig att knyta kontakter med andra som har syn- eller hörselnedsättning. Du kan också få hjälp att komma i kontakt med kommunens omsorg om du behöver annat stöd och hjälp i din vardag.

Förutom stöd till dig som har nedsatt syn och hörsel, ger syn- och hörselinstruktören råd till anhöriga och omsorgspersonal i frågor som rör syn- och hörselhjälpmedel.

Köpa eller låna hjälpmedel

Syn - och hörselhjälpmedel lånar du av landstingets syncentral och hörselmottagning, eller köper själv. Syn- och hörselinstruktören kan tipsa dig om vilka hjälpmedel som finns, och berätta hur du ska göra för att få dem.

Kontakt
Skriv ut
Senast uppdaterad: 27 juni 2017
Omsorg & socialt stöd