Trygghetslarm – trygghet dygnet runt

Olika sorter av trygghetslarm på fotot. Ett trygghetslarm i form av halsband och ett armband.

Ett trygghetslarm är ett hjälpmedel som du kan använda för att få hjälp av hemtjänsten. Larmet kan du använda dygnet runt – till exempel om du skulle ramla, känna dig orolig eller bli sjuk.

Så fungerar ett trygghetslarm

Ett trygghetslarm bär du runt halsen eller som en armbandsklocka. När du trycker på larmets knapp går en signal direkt till larmcentralen via en larmdosa. Larmcentralen svarar på ditt larm genom larmdosan som fungerar som en högtalartelefon. Om du behöver hjälp eller om larmcentralen inte får kontakt med dig, meddelar larmcentralen hemtjänsten. Ambitionen är att hemtjänsten ska svara på larmet direkt, och kunna vara hos dig inom 30 minuter.

Larmet installeras av hemtjänstens larmgrupp. I samband med det behöver du lämna två kompletta uppsättningar nycklar (två nycklar till din lägenhet/bostad och två brickor/nycklar till din portuppgång om du bor i flerfamiljshus). Nycklarna förvaras i ett låst skåp och används bara för att komma in till dig om du skulle larma.

Viktigt att tänka på

För att larmknappen ska fungera behöver den ha kontakt med larmdosan som är installerad hemma hos dig. Det betyder att larmet inte fungerar utomhus. Det är också viktigt att tänka på att trygghetslarmet inte går till SOS alarm utan till en annan larmcentral. Om det är en akut nödsituation ska du alltid ringa 112.

Vem kan få ett trygghetslarm?

Du som är äldre eller har en funktionsnedsättning kan få ett trygghetslarm om du har behov. Det kan vara att du har lätt för att ramla, att du känner dig mycket orolig, eller på annat sätt snabbt kan behöva hjälp av personal.

Vad kostar trygghetslarm?

Trygghetslarmet hyr du av kommunen för 175 kronor per påbörjad månad.

Så ansöker du

Trygghetslarm ansöker du om med hjälp av e-tjänsten "Bistånd enligt socialtjänstlagen". E-tjänsten hittar du bkland annat i anslutning till denna artikel. Du kan också ansöka via kontaktcenter på telefon 08-530 610 00. Be att få prata med en biståndshandläggare.

Så testar vi att larmen fungerar

Larmdosan sänder då automatiskt en testsignal till larmcentralen. Om något är fel med trygghetslarmet kontaktar larmcentralen hemtjänsten. Även larmknappen sänder automatiskt en signal till larmcentralen om batteriet börjar ta slut.

Vid strömavbrott fungerar larmet ändå som det ska. Trygghetslarmet har ett extra batteri. Om batteriet börjar bli dåligt sänds en signal till larmcentralen.

Hösten 2015 bytte vi ut de analoga larmen

Under hösten 2015 bytte Botkyrka kommun ut alla analoga larm eftersom det analoga telefonnätet är på väg att fasas ut. När det gamla telenätet inte längre är i bruk kommer de gamla analoga larmen sluta fungera, men i dagsläget är de analoga larmen lika säkra som de digitala.

Kontakt
Skriv ut
Senast uppdaterad: 12 maj 2017
Omsorg & socialt stöd