Bild på broschyr. Ett äldre par på framsidan på broschyren.

Ladda ner broschyren, eller beställ hos kontaktcenter på telefon 08-530 610 00.

Värdighetsgarantier inom äldreomsorgen

Från och med 2014 gäller värdighetsgarantier i Botkyrkas äldreomsorg. Garantierna är äldreomsorgens löften till dig som fått beslut om stöd, och beskriver vad äldreomsorgen ska göra för att du ska kunna ha ett värdigt liv och känna välbefinnande.

​Varför värdighetsgarantier?

Sedan 2011 finns en nationell värdegrund i socialtjänstlagen som gäller för all äldreomsorg i Sverige. Där står det att du som har stöd från äldreomsorgen ska ha möjlighet att leva ett värdigt liv och känna välbefinnande.

Regeringen har gjort en satsning där man uppmuntrat kommunerna att ta fram lokala värdighetsgarantier för att närmare beskriva hur man ska uppfylla värdegrunden. I garantierna kan kommunerna tala om hur man arbetar för att värna dina möjligheter till självbestämmande, delaktighet och personlig integritet. Kommunerna kan också välja att ta fram garantier om hur man ska arbeta för att du ska kunna uppleva trygghet och meningsfullhet.

17 garantier i Botkyrka

Botkyrkas äldreomsorg har valt att ta fram 17 garantier. Garantierna gäller från 1 januari 2014, och beskriver konkret hur äldreomsorgen ska arbeta för att värna:

För vem gäller garantierna?

Garantierna gäller för dig som har fått beslut om hemtjänst, dagverksamhet, trygghetslarm eller särskilt boende för äldre i Botkyrka kommun.

Äldreomsorgen åtgärdar om garantierna inte uppfylls

Om du anser att garantierna inte uppfylls vill äldreomsorgen att du anmäler det. Du får ingen ekonomisk ersättning, men äldreomsorgen kommer vidta omedelbara åtgärder.

För att anmäla att en garanti inte uppfyllts pratar du med äldreomsorgens personal eller chefer. Du kan också skicka in dina synpunkter här på botkyrka.se (länk - sidan finns inte än) eller använda ett av kommunens portofria synpunktsvykort. Synpunktsvykorten får du från äldreomsorgens personal eller kan beställa genom medborgarkontoren.


Skriv ut
Senast uppdaterad: 20 juni 2017
Omsorg & socialt stöd