Att ansöka om ekonomiskt bistånd

Ibland uppstår situationer i livet när pengarna inte räcker till. Du provar allt för att hitta en lösning på dina ekonomiska problem, men lyckas inte. Då kan du kontakta oss inom socialtjänsten för att ansöka om ekonomiskt bistånd.

Innan du ansöker om ekonomiskt bistånd (försörjningsstöd) behöver du tänka på följande:

  • Om du är arbetslös måste du vara inskriven på arbetsförmedlingen och söka arbete
  • Om du är sjuk måste du intyga din sjukdom med ett läkarintyg
  • Om du är sambo så är ni försörjningspliktiga i förhållande till varandra
  • Om du är under 18 år eller fortfarande går på gymnasiet är din förälder skyldig att försörja dig

Så ansöker du

För att ansöka om ekonomiskt bistånd kontaktar du en handläggare hos oss på mottagningssektionen på enheten för ekonomiskt bistånd. Telefontider och telefonnummer hittar du längst ned på sidan.

Handläggaren bokar ett möte med dig och skickar en ansökningsblankett som du ska fylla i och skicka tillbaka. På blanketten ska du ange hushållets inkomster och utgifter och skicka med kopior på fakturor, kvitton och kontoutdrag. Blanketten för ansökan kan du ladda ner längts ned på denna sida. Du kan också hämta ansökningsblanketter på enhetens kontor eller på något av Botkyrka kommuns Medborgarkontor.

I Botkyrka kommun finns också en elektronisk tjänst, e-ansökan. Fråga din handläggare om detta och läs mer i spalten till höger.

På mötet talar vi om din ekonomiska situation, hur dina behov ser ut men också hur du ska kunna bli självförsörjande igen.

Vad händer efter din ansökan?

För att komma fram till vad du behöver och vad du har rätt till så gör vi en ekonomisk utredning. Handläggaren utreder din ansökan när alla papper har kommit in. Du får sedan veta om du får ekonomiskt bistånd eller inte.

Dina personliga uppgifter är skyddade

Alla personliga uppgifter i din ansökan är skyddade av sekretess. Det betyder att ingen utomstående får se de uppgifter som vi har om dig. Du själv har däremot rätt att få se alla uppgifter.

Om du vill överklaga beslutet

Om du inte beviljas ekonomiskt bistånd kan du överklaga beslutet. Informationen om hur du överklagar får du i samma brev som beslutet och du finner den nedanför.

Kontakt
Skriv ut
Senast uppdaterad: 25 april 2017
Omsorg & socialt stöd