Du/ni som vill adoptera

När du vill ansöka om att adoptera barn och är bosatt i Botkyrka kommun vänder du dig till Familjerätten. Inför en ansökan om adoption ska du boka ett informationsmöte.

För att få adoptera ett barn måste ni vara gifta (ej sambo) alternativt (ha ett?) registrerat partnerskap och minst 25 år. Du kan även adoptera som ensamstående. Innan utredningen, som görs av en socialsekreterare på familjerätten, påbörjas ska du/ni som sökande genomgått en obligatorisk föräldrautbildning som riktar sig till blivande adoptivföräldrar. Beslutet som fattas av socialnämnden grundar sig på utredningen.

Ansökan om medgivande att få ta emot ett barn ställs till socialnämnden. Ansökningsblanketter för adoption finns på Familjerätten.

Mer information om organisationer som får förmedla barn och om adoption finns på www.mia.eulänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Kontakt
Skriv ut
Senast uppdaterad: 20 februari 2017
Omsorg & socialt stöd