Faderskap och föräldraskap

När ett barn föds av en ogift kvinna har barnet rätt att få faderskapet/föräldraskapet fastställt. Faderskap/föräldraskap fastställs av Familjerättens socialsekreterare.

När du fått barn skickar Skatteverket ett meddelande om ett nyfött barn till den kommun där du bor. Inom ett par veckor kontaktar familjerätten modern för att boka en tid för modern och fadern/andra föräldern för att bekräfta eller utreda faderskapet/föräldraskapet.

Syftet med utredningen är att klargöra vem som är pappa/förälder till barnet. Det är först när handlingen är undertecknad och godkänd som barnets juridiska rättigheter som arvsrätt efter båda föräldrarna träder i kraft.

När det gäller föräldrar som lever i samboförhållande är utredningen ofta enkel. Det finns mot slutet av graviditeten möjlighet att förbereda fastställandet genom att skriva under faderskaps-/föräldraskapsbekräftelsen. Fastställandet färdigställs efter barnets födelse.

I samband med fastställandet av faderskapet/föräldraskapet har Ni möjlighet att också anmäla gemensam vårdnad till Skatteverket.

Kontakt
Skriv ut
Senast uppdaterad: 20 mars 2017
Omsorg & socialt stöd