Familjerätten ger stöd i frågor om vårdnad, boende och umgänge med era barn

Familjerättens uppgift är att med utgångspunkt från barnets bästa stödja familjen att finna egna lösningar avseende vårdnad, boende och umgänge. Familjerätten jobbar ibland med en ny metod som heter ”Konflikt och försoning”.​

​Familjerätten kan stödja föräldrar som efter separation har svårt att enas i frågor som rör barnet/barnen. Du kan få rådgivning per telefon och/eller boka tid för samarbetssamtal. Samtalen är frivilliga och omfattas av sekretess. När samarbetssamtal initierats av föräldrar sker ingen registrering i socialregistret och samtalen är kostnadsfria.

Läs mer under flikarna om vårdnad, boende, umgänge och konflikt & försoning.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 15 januari 2017
Omsorg & socialt stöd