• Barn & utbildning
  • Bibliotek & kultur
  • Idrott, fritid & natur
  • Klimat & miljö
  • Bo & bygga
  • Omsorg & socialt stöd
  • Näringsliv & arbete
  • Kommun & politik

Barn i väntan, barn i start

Barn i Väntan (BIV) och Barn i Start (BIS) är en gruppverksamhet för barn och ungdomar som vill lära sig mer om sig själva, om asylprocessen och om hur det är att vara ny i Sverige.

Fokus ligger på deltagarnas egna känslor och syftet är att stärka deltagarna oavsett vilket land de kommer att växa upp i. ​

​​BIV vänder sig till barn och ungdomar i asylsökande familjer och BIS till barn och ungdomar som har fått uppehållstillstånd i Sverige. BIV har också grupper för ensamkommande ungdomar. Vi använder alltid tolk vid våra grupptillfällen.

Verksamheten utvecklades i Malmö i samarbete mellan Individuell Människohjälp och Svenska kyrkan, men har nu spridits och finns på ett flertal orter i Sverige. BIV/BIS är politiskt och religiöst neutralt och kostnadsfritt för familjer att delta i.

Om du vill veta mer om höstens grupper kom till Öppet Hus i Ljusets kyrka, Tomtbergavägen 16 i Hallunda; måndagen den 29 august​i eller måndagen den 5 september klockan 16 - 18.

Om du vill anmäla intresse till höstens grupper kontakta Katinka Levin, verksamhetsansvarig, tfn. 073-960 75 06 eller Samar Tony, arabisktalande gruppledare, tfn 073-960 75 51.

Om du vill anmäla intresse till höstens grupper för ensamkommande ungdomar kontakta Fadi Gawria, arabisktalande gruppledare, tfn 073 960 7518.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 9 juni 2017
Omsorg & socialt stöd