• Barn & utbildning
  • Bibliotek & kultur
  • Idrott, fritid & natur
  • Klimat & miljö
  • Bo & bygga
  • Omsorg & socialt stöd
  • Näringsliv & arbete
  • Kommun & politik

Nyanlända i Sverige

Som nyanländ får du stöd från Arbetsförmedlingen. De ansvarar för etableringsinsatser som ska hjälpa dig att på bästa sätt komma in i samhälls- och arbetslivet. Läs mer om du har rätt att delta i etableringsinsatser för nyanlända.

För vem gäller etableringsinsatser?

Lagen om etableringsinsatser gäller för dig som är nyanländ med uppehållstillstånd som flykting eller skyddsbehövande och är:

  • mellan 20 och 64 år gammal
  • eller är mellan 18 – 19 år utan föräldrar i Sverige
  • anhörig, i samma åldrar som de som nämns ovan, och som sökt uppehållstillstånd inom två år från att personen som du har anknytning till togs emot i en kommun

Vad är etableringsinsatser?

Etableringsinsatser är alla aktiviteter som Arbetsförmedlingen ansvarar för och som de genomför tillsammans med olika aktörer för att du som nyanländ ska komma in samhälls- och arbetslivet på bästa sätt. Insatserna bygger på lagen (2010:197) om etableringsinsatser som började gälla den 1 december 2010. Lagen har förändrat ansvarsfördelningen mellan myndigheter och kommunen. Genom lagen vill man öka din och andra nyanländas egenmakt och valfrihet. Läs mer om hur det går till på arbetsförmedlingens hemsida. Du hittar länken till arbetsförmedlingens hemsida till höger.

Vad gör jag om jag redan går i kommunens introduktionsprogram?

Deltar du redan i kommunens introduktionsprogram ska du fortsätta att följa din planering. Om du inte redan har fått ett erbjudande om etableringssamtal, ska du vända dig i första hand till din närmaste arbetsförmedling.​

Skriv ut
Senast uppdaterad: 1 juni 2017
Omsorg & socialt stöd