Vilket stöd erbjuder Socialpsykiatriska enheten?

När en person lider av en långvarig psykisk ohälsa kan det finnas behov av stöd. Om du vill söka stöd för dig själv eller för någon du känner kan du kontakta Socialpsykiatriska enheten, utredningssektionen.

Vi behandlar varje ansökan med sekretess. Om du inte är nöjd med beslutet så kan du överklaga. Information om hur du överklagar får du av din handläggare. Du kan också läsa under rubriken "Om du vill överklaga ett beslut."

Personligt stöd i din vardag

Det finns situationer i vardagen som kan vara svåra att klara av själv. En Boendestödjare ger stöd och hjälp i olika vardagssituationer i hemmet.

Stöd i boendet

Det finns möjlighet att få olika slags stöd i ditt boende. Meningen är att du ska känna dig trygg i ditt hem och i din omgivning och du klarar av det som behövs för att du ska bo själv. Stödet kan du få i det hem du har idag. Vi har också ett antal bostäder med personal som finns i samma hus.

Aktiviteter under dagen

På dagarna erbjuder vi aktiviteter på fem olika ställen i kommunen. Där kan du få utföra arbetsuppgifter, träna på att sköta arbetstider och få möta andra människor. Mer information hittar du under rubriken Aktiviteter och mötesplatser.

Stöd att komma ut i praktik, arbete eller studier

Du som är från 18 år och uppåt och vill komma igång med ett arbete, söker en praktikplats eller vill börja studera kan ansöka om sysselsättning eller IPS.


Skriv ut
Senast uppdaterad: 25 januari 2017
Omsorg & socialt stöd