Stöd till dig som är anhörig till någon med psykisk ohälsa och ADHD

Har du en familjemedlem, eller kanske en vän, med svårigheter på grund av psykisk sjuk eller en neuropsykiatrisk diagnos? Även du som anhörig kan bli påverkad av situationen och känna oro för hur det är och ska bli i framtiden.

För dig som anhörig erbjuds rådgivning och olika former av stöd. Anhörigstödet är kostnadsfritt. Om du vill veta mer om anhörigstödet så kan du ringa till kommunens kontaktcenter och fråga efter anhörigsamordnaren. Du kan också läsa mer i broschyren här till höger "Barn och vuxna som är anhöriga till personer med psykisk ohälsa eller missbruk/beroende."

Samtal enskilt eller i grupp

Det kan vara skönt att börja prata med någon om din situation och vad du tror att du behöver. Du kanske vill veta mer om sjukdomen eller diagnosen och prata om hur det kan bli framöver. Du kan få hjälp med att kontakta de som arbetar med vård och service för din närstående. Du kanske är intresserad av att få träffa andra personer som har det ungefär som du, med erfarenheter av en sjuk närstående. "Se aktuellt program för anhörigträffar under rubriken till vänster - Gruppträffar och föreläsningar.

Föreläsningar och informationsträffar

Vi erbjuder olika tillfällen med föreläsningar om psykisk ohälsa och andra ämnen som kan vara ett stöd för dig som anhörig.

Rådgivning

Margaretha Hartzell, anhörigsamordnare
Telefon: 08-530 617 67, 0708-82 01 68
e-post: margaretha.hartzell@botkyrka.se

Skriv ut
Senast uppdaterad: 25 januari 2017
Omsorg & socialt stöd