Botkyrka YAP- ett stöd med fokus på styrkor

Botkyrka kommun använder modellen Botkyrka YAP för att stödja de barn och ungdomar som har allra störst behov av extra stöd.

Huvudmålen med Botkyrka YAP är de unga ska få stöd att vända en nedåtgående spiral. De ska må bättre och klara sin skolgång.

YAP-modellen (Youth Advocate Programmes) har använts i USA i 41 år och har exporterats till flera länder, bland annat Irland. I modellen tilldelas unga med stort behov av extra stöd en YAP-stödperson. I Botkyrka kommun riktar sig YAP till barn och ungdomar i åldrarna 10 till 18 år som av olika anledningar har svårt att klara vardagen.

– En sak som är unik med Botkyrka YAP är att modellen bygger på vad de unga själva har för idéer kring hur de vill lösa sin situation. YAP fokuserar på ungdomarnas egna styrkor i stället för de problem som finns, förklarar Tina Trygg, socionom och projektledare för Botkyrka YAP.

Noggrant urval

Varje YAP-insats, som löper över sex månader, syftar till att vända den negativa utveckling som ungdomarna hamnat i. Ni kan läsa mer om modellen Botkyrka YAP här.

Urvalet av vilka barn och ungdomar som kan få en YAP-stödperson görs noggrant och metodiskt.

– De unga och deras vårdnadshavare behöver tacka ja till att få en YAP-stödperson eller åtminstone till att träffa en stödperson för att sedan bestämma sig. Sedan måste socialtjänstens utredare fatta ett beslut. Efter det matchar vi ihop de unga med YAP-stödpersonerna så att de kan börja jobba tillsammans, säger Tina Trygg.

Intressanta utmaningar

YAP-stödpersonerna spelar en ytterst viktig roll i modellen. De ska vara engagerade i Botkyrka och vilja hjälpa kommunens ungdomar till en bättre framtid. Stödpersonerna ska vara trygga och pålitliga personer och ha god lokalkännedom. De måste vara minst 20 år gamla. YAP-stödpersonerna följer barnet eller ungdomen intensivt under sex månader, upp till 15 timmar varje vecka.

– De här personerna ställs inför väldigt intressanta utmaningar och kommer att komma nära de unga och deras familjer. De kommer sannolikt själva att få en rejäl dos personlig utveckling, säger Tina Trygg.

Alla YAP-stödpersonerna utbildas och får löpande stöd under sexmånadersperioden. De får även ersättning för nedlagd tid.

Just nu söker vi fler YAP-stödpersoner!

Några gånger varje år rekryterar vi och utbildar YAP-stödpersoner och under perioden 23 januari - 12 februari 2017 har vi öppet för nya intresseanmälningar. Här hittar du mer information om YAP-stödpersonernas roll, vad en intresseanmälan ska innehålla och om hur du anmäler ditt intresse för att bli en YAP-stödperson.

Du kan när som helst kontakta oss om du har frågor eller är intresserad av att bli YAP-stödperson. Mejla till oss på botkyrkayap@botkyrka.se Våra övriga kontaktuppgifter hittar du här.

Delfinansiär

Under 2016 utvecklades Botkyrka YAP med stöd från Sveriges innovationsmyndighet Vinnova. Mer information om Vinnova hittar du här: http://www.vinnova.se/sv/länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Skriv ut
Senast uppdaterad: 25 januari 2017
Omsorg & socialt stöd