• Störningsinformation: Vattenavstängning i Grödinge Läs mer

Bidrag till föreningar för social verksamhet

Föreningar som bedriver social verksamhet är välkomna att söka bidrag från socialnämnden i Botkyrka kommun. Verksamheten ska erbjudas till invånare i Botkyrka kommun och komplettera de insatser socialtjänsten erbjuder.

Ansökningstid för 2018

1 oktober 2017 är sista ansökningsdag för alla föreningar som vill söka bidrag för social verksamhet. Använd ansökningsblanketten som finns i spalten till höger.

Kontaktuppgifter för frågor: anneli.sjoberg@botkyrka.se

Riktlinjer för sociala föreningsbidrag

I riktlinjerna framgår vilka föreningar som kan söka bidrag för social verksamhet och former för redovisning och uppföljning som krävs. I riktlinjerna framgår också hur socialnämnden gör prioriteringar mellan ansökningar. Riktlinjerna finner du till höger.

Ansökan om föreningsbidrag till sociala föreningar för år 2018


Socialnämnden beviljar bidrag till berättigade föreningar med social verksamhet som är ett komplement till socialförvaltningens egen verksamhet. Läs mer om syfte med bidragen i riktlinjerna.

Skicka ansökningshandlingar (blankett och bilagor) per e-post till: soc@botkyrka.se

Föreningar som vill ansöka om bidrag från kultur- och fritidsnämnden kan läsa mer här.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 26 september 2017
Omsorg & socialt stöd