Ta emot barn som kontaktfamilj eller kontaktperson

Som kontaktfamilj tar ni emot ett barn eller syskon i ert hem under en eller två helger per månad. Du och din familj blir på det sättet både ett extra stöd för barnet och avlastar barnets föräldrar.

Att vara kontaktfamilj kräver engagemang och tid, men det ger också mycket glädje att hjälpa ett barn. Kontaktfamiljen tar med barnet i sitt vanliga familjeliv. Hon eller han får göra samma saker som ni brukar göra. Kanske gör ni en utflykt, bakar eller bara är tillsammans och umgås. På så sätt får barnet flera vuxna kring sig som bryr sig och som hon eller han kan få förtroende för.

Ta gärna del av informationen som följer. Om du är intresserad, välkommen att kontakta oss på kontaktfamilj@botkyrka.se .

Vem eller vilka kan bli kontaktfamilj?

En kontaktfamilj kan se ut på många olika sätt. Ni är en ”vanlig” trygg familj. Ni kan vara gifta, ensamstående, ha olika etnisk bakgrund men framförallt har ni erfarenhet av barn och dessutom utrymme, ork och tålamod. Har ni också förmågan att se ”det stora i det lilla”, att se de små framstegen och att kunna förmedla hopp och glädje till våra barn, då är det ännu bättre. Att vara kontaktfamilj är ett uppdrag inom socialtjänsten.

Vilka barn kan få kontaktfamilj?

Barnen är oftast 3-12 år, ibland äldre. Vissa barn har få stödjande vuxna i sin närhet. Det kan finnas sociala problem i familjen, eller kanske psykisk ohälsa hos föräldrarna. En del barn har neuropsykiatriska funktionshinder, till exempel ADHD. Innan ett barn får en kontaktfamilj behövs en utredning av en handläggare hos kommunen.

Kontaktfamiljer får regelbundet stöd från Socialtjänsten och ekonomisk ersättning.

Bli kontaktperson!

Som kontaktperson ger du personligt stöd till en ungdom. Du fungerar som en vuxen förebild och visar på nya möjligheter och goda alternativ. Ni träffas 1-2 gånger per vecka.

Att vara kontaktperson kräver engagemang och tid, men det ger också mycket glädje att hjälpa en ungdom att utvecklas positivt.

Vem kan bli kontaktperson?

Du är en stabil, trygg och mogen person med intresse för att stödja en ungdom. Du bör vara minst 22 år. Vi behöver både kvinnor och män med olika erfarenheter av livet.

Vilka ungdomar kan få kontaktperson?

Insatsen är behovsprövad. Ungdomarna är i åldern 13-20 år. En del av ungdomarna har neuropsykiatriska funktionshinder. Andra missköter sin skolgång, ligger i riskzonen för att hamna i kriminalitet eller missbruk. En del saknar vänner, kommer inte ut och riskerar att hamna i utanförskap.

Kontaktpersoner får regelbundet stöd från socialtjänsten och ekonomisk ersättning.

Anmäl ditt intresse

Om du är intresserad av att bli kontaktfamilj eller kontaktperson, är du välkommen att e-posta oss på adressen här nedan.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 12 juni 2017
Omsorg & socialt stöd