Stäng meddelande

Ansöka om äldreomsorg

En del av äldreomsorgens stöd och service måste du ansöka om hos kommunens biståndshandläggare. Det innebär att du behöver beskriva vilket behov av hjälp du har, och att en biståndshandläggare gör en bedömning om du har rätt till stöd enligt socialtjänstlagen.

Vad kan jag ansöka om?

De här tjänsterna kan du ansöka om hos en biståndshandläggare:

  • Hemtjänst (gäller även matlåda, ledsagning, avlösning för anhöriga)
  • Trygghetslarm
  • Dagverksamhet
  • Boende (vård- och omsorgsboende, servicehus)
  • Korttidsboende (korttidsplats/växelvård)
  • Hemvårdsbidrag

Osäker på vad du ska ansöka om?
Du behöver du inte veta exakt vilken typ av stöd vill ha för att ansöka om hjälp från äldreomsorgen. Det räcker att du kontaktar en biståndshandläggare och berättar vad du inte längre klarar i din vardag, så ser han eller hon över hur kommunen kan hjälpa dig.

Telefon: 08-530 610 00
Telefontid: måndagar klockan 9–10, 16.30–17.30. Tisdag–fredag klockan 9–10.

Ansök med e-tjänst eller blankett

Ansök med e-tjänstlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Ansök med blankettlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Bor du i en annan kommun och vill ansöka om äldreboende i Botkyrka?
Då ska du istället använda:
E-tjänst för dig som vill flytta till Botkyrkalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Blankett för dig som vill flytta till Botkyrkalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

 

Hjälp att ansöka

Du kan få hjälp att ansöka på telefon 08-530 610 00 eller genom att besöka kommunens medborgarkontor. De kan även hjälpa dig på fler olika språk.

Du kan också ha en god man, anhörig eller vän som hjälper dig när du ansöker, men du står alltid själv för din ansökan så länge du inte uttryckt något annat. .

Så handläggs din ansökan

När du har skickat in din ansökan kontaktar en biståndshandläggare dig per telefon och bokar ett hembesök. Det är nu som din ansökningsprocess börjar. Behöver du tolk ordnar handläggaren det till dig. Om du ansöker om enklare stöd, som exempelvis trygghetslarm, kan utredningen ske över telefon.

När du träffar din biståndshandläggare kan du ha någon med dig om du vill. Du har också rätt att ge en annan person fullmakt att vara ditt ombud. Men det kan ändå bli så att handläggaren behöver träffa dig personligen för att kunna utreda din ansökan.

Du kan ge synpunkter på kontakterna med biståndshandläggare, berätta gärna för din handläggare om det är något som kan bli bättre eller utvecklas.

Så här går handläggningen till:

1. Möte med din biståndshandläggare
För handläggaren får du berätta vad du inte längre kan göra själv och vad du behöver ha hjälp med för att få vardagen att fungera.

2. Handläggaren utreder
Handläggaren utreder om du har rätt till stöd enligt socialtjänstlagen. Han eller hon ser då över hur mycket och vilken hjälp du behöver, vad du klarar av att göra själv och vilket stöd du redan har eller kan få av andra (till exempel av anhöriga eller vården inom landstinget).

3. Beslutet får du med posten
Handläggaren fattar ett beslut om du kan få stöd. Beslutet och utredningen skickas hem till dig. Din handläggare ringer till dig när det skickas ut.

Om du får ja (bifall)

Du får information om stödet, som du tackar ja eller nej till. När du tackat jag kontaktar äldreomsorgen dig med mer information. Från och med nu har du kontakt med utförarens verksamhet och tillsammans diskuterar ni hur stödet till dig ska fungera i detalj.

Du får också ett beslut från kommunens avgiftshandläggare om hur stor avgift du ska betala för det stöd du får. Läs mer om avgifter

Om du får nej (avslag)

Om du fått nej (avslag) på din ansökan får du en förklaring varför i ditt beslut. Om du tycker att biståndshandläggaren har gjort en felaktig bedömning kan du överklaga beslutet.

Hjälp i annan kommun

Om du planerar att flytta från Botkyrka eller och behöver omsorg tillfälligt i en annan kommun, ska du ansöka om stöd i den kommunen.

Uppföljning av beslutet

Handläggaren följer upp ditt beslut inom ett år. Syftet är att se om dina behov har förändrats och att stödet fungerar som det ska. Du kan alltid höra av dig till handläggaren om dina behov förändras under tiden.

Om du har frågor

Du kan också kontakta äldreomsorgens biståndshandläggare.
Telefon: 08-530 610 00
Telefontid: måndagar klockan 9–10, 16.30–17.30. Tisdag–fredag klockan 9–10

Skriv ut
Senast uppdaterad: 28 januari 2020
Omsorg & stöd