Störningsinformation:
Eldningsförbud från torsdag 13 augusti kl. 12.
Dölj meddelande
Stäng meddelande

Ansöka om äldreomsorg

En del av äldreomsorgens stöd och service måste du ansöka om hos kommunens biståndshandläggare. Det innebär att du behöver beskriva vilket behov av hjälp du har, och att en biståndshandläggare gör en bedömning om du har rätt till stöd enligt socialtjänstlagen.

Vad kan jag ansöka om?

De här tjänsterna kan du ansöka om hos en biståndshandläggare:

  • Hemtjänst (gäller även matlåda, ledsagning, avlösning för anhöriga)
  • Trygghetslarm
  • Dagverksamhet
  • Boende (vård- och omsorgsboende, servicehus)
  • Korttidsboende (korttidsplats/växelvård)
  • Hemvårdsbidrag

Osäker på vad du ska ansöka om?
Du behöver du inte veta exakt vilken typ av stöd vill ha för att ansöka om hjälp från äldreomsorgen. Det räcker att du kontaktar en biståndshandläggare och berättar vad du inte längre klarar i din vardag, så ser han eller hon över hur kommunen kan hjälpa dig.

Telefon: 08-530 610 00
Telefontid: måndagar klockan 9–10, 16.30–17.30. Tisdag–fredag klockan 9–10.

Ansök med e-tjänst eller blankett

Ansök med e-tjänstlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Ansök med blankettlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Bor du i en annan kommun och vill ansöka om äldreboende i Botkyrka?
Då ska du istället använda:
E-tjänst för dig som vill flytta till Botkyrkalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Blankett för dig som vill flytta till Botkyrkalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

 

Hjälp att ansöka

Du kan få hjälp att ansöka på telefon 08-530 610 00 eller genom att besöka kommunens medborgarkontor. De kan även hjälpa dig på fler olika språk.

Du kan också ha en god man, anhörig eller vän som hjälper dig när du ansöker, men du står alltid själv för din ansökan så länge du inte uttryckt något annat. .

Så här går en ansökan till

1. Ansök om stöd - du kan ansöka muntligt, skriftligt eller digitalt.

2. Du får en bekräftelse (muntligt, skriftligt eller digitalt) att din ansökan är mottagen. Det är nu din ansökningsprocess börjar. Biståndshandläggaren kommer tillsammans med dig att ta reda på vilka behov av stöd du har.

3. Du får en kallelse (muntligt, skriftligt eller digitalt) till möte med en biståndshandläggare. Om du har intyg eller liknande du vill visa handläggaren, förbered gärna dessa. Du kan ta med dig en anhörig till mötet om du vill. Om du behöver tolk ordnar din handläggare det till dig.

4. Möte med handläggaren. Berätta om din situation för handläggaren. Handläggaren ställer frågor för att förstå vilket behov av stöd du har.

5. Handläggaren utreder enligt socialtjänstlagen. Om utredningen drar ut på tiden hör handläggaren av sig till dig.

Om du får ja (bifall)

Du får ett bifallsbeslut som anger vilket stöd du beviljas. Du får också ett beslut från kommunens avgiftshandläggare om hur stor avgift du ska betala för det stöd du får. Läs mer om avgifter

Utföraren av stödet kontaktar dig och stödet kan börja. Från och med nu har du kontakt med utförarens verksamhet och tillsammans diskuterar ni hur stödet till dig ska fungera i detalj. Ni skriver ner det i en så kallad genomförandeplan.

Om du får nej (avslag)

Du får ett avslagsbeslut med förklaring till varför du fått nej på din ansökan. Handläggaren kan i vissa fall visa på andra alternativ
och du kan alltid söka på nytt om dina behov förändras.

Om du inte är nöjd med ditt beslut kan beslutet i de flesta fall överklagas. Handläggaren kan berätta hur du gör.

Hjälp i annan kommun

Om du planerar att flytta från Botkyrka eller och behöver omsorg tillfälligt i en annan kommun, ska du ansöka om stöd i den kommunen.

Uppföljning av beslutet

Handläggaren följer upp ditt beslut inom ett år. Syftet är att se om dina behov har förändrats och att stödet fungerar som det ska. Du kan alltid höra av dig till handläggaren om dina behov förändras under tiden.

Om du har frågor

Du kan också kontakta äldreomsorgens biståndshandläggare.
Telefon: 08-530 610 00
Telefontid: måndagar klockan 9–10, 16.30–17.30. Tisdag–fredag klockan 9–10

Skriv ut
Senast uppdaterad: 2 mars 2020
Omsorg & stöd