Stäng meddelande

Sommarvistelser på Botvidsgården

Strax utanför Trosa ligger Botvidsgården i ett naturskönt, stilla skogsområde vid Hållsvikens strand. Under sommaren 2020 erbjuder Botkyrka kommun vistelser och dagsutflykter till Botvidsgården för medborgare i kommunen som har hemtjänst. Den 31 mars är sista dag att anmäla intresse.

Bild

Botvidsgården ligger i ett naturskönt område utanför Trosa.

Följ med till Botvidsgården och träffa nya vänner

Sommaren 2020 erbjuder Botkyrka kommun dig som har hemtjänst möjlighet att komma ut till Botvidsgården, utanför Trosa. Du kan anmäla intresse för vistelse med övernattning två nätter eller för att åka på en dagsutflykt. När du kommer till Botvidsgården träffar du nya bekanta som också bor i Botkyrka kommun. Tillsammans upplever vi miljön runt Botvidsgården. Vi gör olika aktiviteter som till exempel allsång, frågesport, högläsning, filmvisning, bakning, sittgymnastik. Vi hjälps åt efter förmåga med de dagliga sysslorna: lagar mat och äter tillsammans. Personal från hemtjänsten finns med och organiserar vistelsen.

Om Botvidsgården

Botvidsgården var från början en kollogård, men ägs nu av Botkyrka kommun. Gården är nyrestaurerad med generösa enskilda sovrum, delade badrum, ett stort gemensamt kök och vardagsrum med öppen spis. Från den stora terrassen är det en vidsträckt utsikt över hav och skog och utanför knuten finns en promenadväg som leder ned till bryggan. Botvidsgården ligger en dryg timmes bussfärd från centrala Tumba. Botvidsgården används av vård- och omsorgsförvaltningen för dagsutflykter och vistelser för medborgare inom omsorgen.

Tillgänglighet på Botvidsgården

Botvidgården är till viss del tillgänglighetsanpassad. Ange därför i din ansökan om du har någon funktionsnedsättning, så kan vi bättre möta dina behov.

Vistelse med övernattning eller dagsutflykt

Du som bor i Botkyrka kommun och har hemtjänst kan ansöka om att få åka till Botvidsgården, och det finns två olika former för vistelse. För att kunna åka på vistelse med två övernattningar på Botvidsgården behöver du kunna utföra dina dagliga rutiner och personlig omvårdnad på egen hand utan stöd av annan person. Du som har behov av hjälp med dagliga rutiner och personlig omvårdnad har möjlighet att anmäla intresse för dagsutflykt till Botvidsgården.

Blir det fler sökande än det finns platser kommer ett urval att ske, och då prioriterar vi dig som har behov av gemenskap och sociala kontakter. Sista dag att anmäla intresse är 31 mars 2020, men ansök gärna så snart som möjligt. Vi fördelar platserna löpande.

Vad kostar det?

Kostnaden för en vistelse med övernattning är 1000 kronor. I kostnaden ingår mat, boende, aktiviteter och bussresa tur och retur. Kostnaden för vistelsen läggs på fakturan för din hemtjänst efter vistelsen.

Kostnaden för en dagsutflykt är 350 kronor. I kostnaden ingår mat, aktiviteter och bussresa tur och retur. Kostnaden för dagsutflykten läggs på fakturan för din hemtjänst efter vistelsen.


Intresseanmälan för vistelse med övernattning eller dagsutflykt sommaren 2020


Skicka in din intressanmälan senast den 31 mars 2020.

Besväras du av ensamhet * (obligatorisk)
Besväras du av ensamhet

Jag vill anmäla intresse till:
Jag vill anmäla intresse till:


För vistelse med övernattning, ange de perioder du har möjlighet att åka:
För vistelse med övernattning, ange de perioder du har möjlighet att åka:
För dagsutflykter, ange de datum du har möjlighet att åka:
För dagsutflykter, ange de datum du har möjlighet att åka:

Information om behandling av dina personuppgifter

När du ansöker om att delta vid sommarvistelse på Botvidsgården behöver Botkyrka kommuns vård- och omsorgsnämnd behandla dina personuppgifter. Vård- och omsorgsnämnden är personuppgiftsansvarig därmed ansvarig för att behandlingen av de personuppgifter du lämnar sker i enlighet med de krav som ställs upp i dataskyddsförordningen (General Data Protection Regulation, förkortat GDPR).

De personuppgifter som vi kommer att behandla om dig är namn, adress, telefonnummer, e-postadress och eventuell funktionsnedsättning. Syftet med behandlingen är att kunna ge dig och andra kommunmedborgare möjlighet att ansöka om och delta vid sommarvistelse på Botvidsgården. Vård- och omsorgsnämnden sparar dina personuppgifter tills perioden för sommarvistelse är avslutad.

För att få behandla personuppgifter måste det finnas stöd för det i GDPR. Det innebär bland annat att man ska stödja sig på någon av de rättsliga grunderna för behandling. Den rättsliga grunden för att behandla dina personuppgifter för detta ändamål är allmänt intresse. Det innebär att behandlingen är nödvändig för att vård- och omsorgsnämnden kunna utföra en uppgift av allmänt intresse.

Det är endast särskilda tjänstemän inom vård- och omsorgsnämnden som kommer att behandla dina personuppgifter. Det rör sig om tjänstemän inom vård- och omsorgsnämnden som behöver uppgifterna för att kunna utföra sitt arbete kopplat till sommarvistelsen vid Botvidsgården, både vid ansökningstillfället samt vid utförandet av sommarvistelsen.

Ett krav som ställs i GDPR är att den registrerade ska få information när dennes personuppgifter behandlas. Sådan information ska lämnas av den personuppgiftsansvarige när uppgifter samlas in, men även när den registrerade begär det. Om du vill komma i kontakt med oss kan du maila till vardomsorg@botkyrka.se.

Du har rätt att kontakta vård- och omsorgsnämnden om du vill ha ut information om de uppgifter vi har om dig, för att begära rättelse, överföring eller för att begära att vi begränsar behandlingen, för att föra invändningar eller begära radering av dina uppgifter.

Om du vill komma i kontakt med vårt dataskyddsombud gör du det på vof.dso@botkyrka.se. Om du har klagomål på vår behandling av dina personuppgifter har du rätt att inge klagomål till tillsynsmyndigheten Datainspektionen.

Du kan läsa vår allmänna information om dataskyddsförordningen här.länk till annan webbplats

Skriv ut
Senast uppdaterad: 2 mars 2020
Omsorg & stöd