Störningsinformation:
Problem med felanmälan via app
Dölj meddelande
Stäng meddelande

Att ansöka och få stöd enligt LSS

Du som har en funktionsnedsättning och svårt att klara din vardag kan få hjälp genom kommunen. En del av det stöd du kan få – till exempel personlig assistans, daglig verksamhet eller ledsagarservice – ansöker du om enligt Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS).

Vem kan söka och få stöd enligt LSS?

Stöd enligt LSS kan du söka som har:

  • utvecklingsstörning, autism eller autismliknande tillstånd
  • en betydande och bestående begåvningsmässig funktionsnedsättning som du fått på grund av hjärnskada orsakad av yttre våld eller sjukdom i vuxen ålder.
  • en svår och varaktig fysisk eller psykisk funktionsnedsättning som inte beror på normalt åldrande, och som gör att du har omfattande behov av stöd.

Stöd enligt LSS får du när det inte räcker med hjälpmedel eller andra insatser, och du behöver stöd från andra personer för att klara ett vardagligt liv. Det kan till exempel handla om att behöva hjälp för att kunna kommunicera med andra, hjälp att förstå och ta in information, eller stöd att röra sig, äta eller sköta personlig hygien.

Ansök med blankett eller e-tjänst

För att ansöka om stöd enligt LSS lämnar du din ansökan direkt med e-tjänsten längst ner på sidan. Du kan också fylla i och skickar in blanketten "Begäran om särskilda insatser enligt LSS". Du kan att ladda ner och skriva ut blanketten på papper. Du kan också beställa blanketten genom medborgarcenter på telefon 08-530 610 00.

Hjälp att ansöka

Du kan få vägledning hur du ska fylla i blanketten genom medborgarcenter på telefon 08-530 610 00, eller hos ditt medborgarkontor. De kan också hjälpa dig att få teckenspråkstolk eller tolk på andra språk än svenska.

Du kan också ha en vän eller anhörig som stöd när du ansöker, men du som är 18 eller äldre står alltid själv för din ansökan. Om du inte själv kan ansöka och föra din talan, kan en god man göra det i ditt ställe.

Handläggning och svar på din ansökan

När din ansökan kommit in till kommunen får du träffa en handläggare. Han eller hon kommer att utreda vilka behov du har, och fatta ett beslut om du har rätt att få den hjälp du ansökt om enligt lagen. Svaret på din ansökan får du med posten. Om du inte är nöjd har du rätt att överklaga.

Fördjupad information:
Så handläggs din ansökan
Om du vill överklaga ett beslut

Personligt stöd enligt LSS kostar ingenting

Du som har stöd enligt LSS betalar i regel ingenting för det stöd du får gå grund av din funktionsnedsättning. Det betyder att du betalar för dina privata utgifter (mat och hyra i en gruppbostad till exempel), men ingenting för det stöd du får av den personal som stödjer dig.

Annat stöd för dig med funktionsnedsättning

Du som har en funktionsnedsättning kan också söka stöd som styrs av andra lagar än LSS – till exempel bostadsanpassningsbidrag och färdtjänst. Du kan även få stöd vid tandvård, genom till exempel F-kort och STB, särskilt tandvårdsbidrag. Läs mer om olika typer av tandvårdsstöd hos Försäkringskassanlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Om dina behov av insatser inte ryms inom LSS kan du få stöd enligt socialtjänstlagen (SoL). Be din handläggare om hjälp om du känner dig osäker.

Vill du veta mer?

Om du vill veta mer om LSS eller har frågor om vad du kan söka för stöd, ringer du till medborgarcenter på telefon 08-530 610 00.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 25 april 2019
Omsorg & stöd