Stäng meddelande

Barns rättigheter

När du som är barn är inblandad ska vi på socialtjänsten alltid tänka på vad som är bäst för dig. Du ska alltid få information och få komma till tals. Barns rättigheter tas upp i flera lagar och i FN:s barnkonvention, som förväntas bli lag år 2020.

Några saker som står i Barnkonventionen

  • Du är lika mycket värd som alla andra. Det spelar ingen roll om du är tjej eller kille, vilket land du kommer från eller vilket språk du talar.
  • Du har rätt att säga vad du tycker och rätt att bli lyssnad på.
  • Du har rätt att få gå i skolan och att leka på din fritid.
  • Du har rätt att bli vänligt bemött.
  • Ingen får göra dig illa, inte ens din mamma och pappa.
  • Ingen får röra dig på ett sätt du inte tycker om.

Vem får bestämma var jag ska bo, när mina föräldrar inte bor tillsammans?

Om dina föräldrar inte bor tillsammans, ska ditt boende utformas från vad som är bäst för dig, inte dina föräldrars behov.

Lösningarna kan se olika ut. Ibland har barn växelvis boende när det bor lika mycket hos båda föräldrarna. Ibland kan barn bo mer eller mindre hos den ena föräldern.

Om föräldrar har svårt att komma överens kan de kontakta oss på socialtjänsten. Vi kan ge dem stöd att tala med varandra och hjälpa till att upprätta ett avtal mellan dem. Avtalet blir juridiskt bindande.

Om vi inte kan få föräldrarna att komma överens, kan de vända sig till tingsrätten, som är en domstol. Innan tingsrätten fattar beslut kan den begära en utredning av oss. Tingsrätten ska utgå från ditt, det vill säga barnets, bästa när den fattar beslut.

Vem får bestämma var jag ska bo, när jag inte kan bo kvar hemma?

Vi gör alltid en utredning innan vi fattar beslut. Först talar vi med dig och dina föräldrar för att höra hur ni vill ha det, var och en.

Om vi kommer fram till att du behöver flytta från din familj, ska vi alltid utgå från vad som är bäst för dig. Vi undersöker i första hand om du kan bo hos en släkting eller någon som känner din familj bra, och om det skulle vara en bra lösning för dig. Vi har en skyldighet att tänka på vad som är bäst för dig på lång sikt, även om du själv skulle vilja något annat för stunden.

Vi ska utgå från ditt bästa

Vi på socialtjänsten har alltid en skyldighet att försöka hitta det stöd som är det bästa för just dig, utifrån din situation. För att kunna ta reda på vad som är det bästa för dig, behöver vi tala med dig för att höra vad du vill och tycker. Vi försöker komma fram till det bästa för dig tillsammans med dig och dina föräldrar.

Ibland fattar vi inte exakt det beslut du själv önskar för stunden. Då har vi försökt att tänka på vad som skulle vara bäst för dig på lång sikt.

När dina föräldrar är överens med oss om vad som är bäst för dig gäller det som står i socialtjänstlagen, SoLlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

När dina föräldrar och socialtjänsten inte kommer överens, kan lag med särskilda bestämmelser om vård av unga, LVUlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster, gälla.

Omhändertagande och lagen om vård av unga, LVU - vad är det?

När du hör ordet "socialtjänst" kanske du blir rädd och tror att vi kommer att flytta dig från din familj till en annan främmande familj. Vi förstår att det kan kännas skrämmande. Vi vill helst att du ska bo med dina föräldrar och om ni behöver hjälp vill vi hjälpa er på bästa sätt. Men om vi är oroliga för att du far mycket illa av att bo hemma, då kan vi vilja att du ska bo någon annanstans.

Exempel

Det kan handla om att du blir slagen av dina föräldrar, att du ser dina föräldrar slå varandra eller att de inte klarar av att ge dig eller dina syskon mat eller kläder.

Det kan handla om att du själv utsätter dig för risker genom att använda droger, begå brott eller utsätta dig för sådant som kan vara skadligt för dig. Dessa situationer är exempel på händelser då vi kan tänka att det kunde vara bra om du bodde någon annanstans ett tag.

Om dina föräldrar inte håller med

Om dina föräldrar säger nej och inte vill det som vi föreslår, kan vi bestämma att du ska bo någon annanstans. Det är en situation som vi vill undvika så långt det går, men då gör vi det för ditt bästa, även om det inte känns så för stunden.

Vi vill skydda dig

Det kallas att du omhändertas omedelbart enligt lagen om vård av unga, LVU. Det kan också kallas att du vårdas enligt LVU. När vi gör det är det för att skydda dig för att du inte ska råka mer illa ut.

Barns rättigheter vid brott

Barn har egna rättigheter vid brott. På webbplatsen Jag vill veta får du information om dina rättigheterlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 18 februari 2020
Omsorg & stöd