Stäng meddelande

Så förebygger vi våld tillsammans

Botkyrka kommun samordnar det våldsförebyggande arbetet tillsammans med skolor, polis och räddningstjänst. Så här arbetar vi:

Mentors in Violence Prevention, MVP

Mentors in Violence Prevention, MVP, är ett ledarskapsprogram som utbildar ungdomar i hur de kan förebygga våld och vara aktiva förebilder på sin skola. Ungdomar lyssnar på andra ungdomar. Vuxna från skola, socialtjänst, polis och räddningstjänst stöttar ungdomarna och handleder dem.

Äldre ungdomar träffar yngre och diskuterar om vad våld är, hur de kan vara aktiva åskådare och hur de kan utmana förväntningar på hur till exempel killar ska vara. Vi bygger relationer mellan vuxna och ungdomar och mellan ungdomar i olika åldrar för att hålla dialogen levande och bygga på det positiva och visa på att vi kan göra skillnad tillsammans!

MVP finns på fyra skolor i Botkyrka kommun och målet är att det ska bli fler!

Tåget

Tåget är ett våldsförebyggande arbete i skolan för de yngre årskurserna. Elever, skolpersonal och föräldrar får olika utbildningar i hur de kan förebygga våld.

Vi jobbar med olika områden för att skapa en trygg skolmiljö. Varje barn ska få känna sig tryggt med de vuxna på skolan, så att de känner att de kan vända sig till en vuxen när det uppstår svåra situationer. Vi talar med barnen om skillnaden mellan att bara titta på och att vara en del av en förändring. Vi vill hjälpa barnen att kunna känna igen situationer som de kan hantera på ett bra sätt.

Arbetet med Tåget brukar liknas vid en tågresa, ett tåg som ska till slutstationen ”fri från våld”. Vi behöver bygga rälsen tillsammans, och vi är passagerare som hoppar på vid olika stationer, eftersom vi har olika förutsättningar och erfarenheter. Det innebär att vi behöver ha tålamod och ibland vänta vid en station för att alla passagerare ska få den tid de behöver för att kliva på. Arbetet kan ta lite tid, men det viktigaste är att alla kommer fram till slutstationen ”fri från våld”.

I vårt arbete med att förebygga våld är det här extra viktigt:

  • Aktivera! Det kan vara svårt att känna till om det finns våld i ens närhet. Vi berättar vad man ska hålla utkik efter och hur man kan bli mer medveten. Genom att ge människor kunskap och verktyg kan alla vara med i arbetet att skapa en våldsfri miljö.
  • Utmana förväntningar på hur killar och män ska vara! Det är vanligare att killar och män är mer våldsamma än tjejer och kvinnor. Därför behöver vi prata om vad det är som gör killar och män mer våldsamma. Vi diskuterar hur det förväntas att killar och män ska bete sig på ett visst sätt, som kan framkalla våld. Det kan handla om trakasserier i skolan, våldsbrott, rasistiska brott, hedersvåld, våldsbejakande extremism eller hatbrott mot HBTQ-personer.
  • Alla kan vara ledare! Vårt våldsförebyggande arbete utgår från det positiva. Vi är övertygade om att de unga vill vara med och forma sitt område och sin framtid. Var och en är framtidens ledare!
  • Trygghet och tillhörighet. En förutsättning för att kunna växa upp, utvecklas och känna tillhörighet är att få känna trygghet. De vuxna behöver skapa och stå för den tryggheten, så att de unga kan växa till goda förebilder och skapa en trygg och våldsfri miljö.
Skriv ut
Senast uppdaterad: 5 september 2018
Omsorg & stöd