Stäng meddelande

Stöd till sysselsättning 16-25 år

Den som är 16 och upp till 25 år och inte studerar eller har ett jobb, kan få stöd av socialtjänstens paraplyteam.

Ibland är det svårt att hitta rätt utbildning, ordna jobb helt på egen hand eller komma ut i en sysselsättning. Då kan vi ge stöd och vägledning.

Vi erbjuder ungdomar och unga vuxna vägledning för att de ska komma fram till vad de vill göra och vilka steg som krävs för att de ska komma dit.

Vi kan också vara ett stöd i kontakten med till exempel Arbetsförmedlingen, studievägledare eller sjukvården.

I dialog kommer vi överens om vilket stöd som hen vill ha och behöver.

Kontakt
Skriv ut
Senast uppdaterad: 5 september 2018
Omsorg & stöd