Stäng meddelande

Vi flyttar och organiserar om

För att ge bättre service organiserar vi i socialtjänsten om vår verksamhet. Vår nya organisation kommer att vara baserad på team och ha en tydligare ledarstruktur.

Från och med 5 mars samlar vi de flesta av våra verksamheter i Tumba.

Många enheter byter namn.

Enheternas placering efter flytten:


Munkhättevägen 49, Tumba

Hans Stahles väg 5, Tumba

Hans Stahles väg 15, Tumba

Mottagning barn

Tel: 08-530 622 55


Mottagning vuxna
Tel: 08-530 618 00


Familj - utredning och öppenvård

Barn - utredning och öppenvård

Unga - utredning och öppenvård

Mini-Maria,

Vuxna - utredning och öppenvård

Boende - utredning

Bosättning

Familjerätt

Kvalitetsledare

Ekonomiskt bistånd

Aktivitetshuset

Familjehem


Tumba Torg 112, Tumba

Hallunda Torg 1, Norsborg

Hallundavägen 26, Norsborg

Vård- och stödsamordning

Vård- och stödsamordning

Bryggan

Budget och skuldrådgivning

Personliga ombud

Öppenvård unga

Ungdomsmottagningen

Hur har ni jobbat med den nya organisationen?

Arbetet har pågått sedan 2017. När vi konstaterade att vi behövde förändra vår organisation tog vi hjälp av PwC, som gjorde en extern översyn av organisationen. Tack var den översynen hade vi ett nuläge att utgå från. Vi tillsatte två projektledare som i nära samarbete med de olika enheterna arbetat fram den organisationsmodell som socialnämnden slutligen godkänt.

Hur påverkar det här mig som är klient?

Den nya organisationen bygger på samarbete i team. Det ska bli enklare att få tag på oss och våra arbetssätt ska bli mer effektiva, vilket kommer att gynna våra klienter.

Men nu kommer jag att behöva åka till Tumba?

Som det ser ut idag åker många klienter redan till olika delar av kommunen, beroende på vem de ska träffa. I den nya strukturen kommer de flesta av våra verksamheter att vara samlade i Tumba, vilket kommer att göra det enklare för alla som har flera kontakter med oss.

Byter ni telefonnummer och mailadresser?

Vi byter inte mailadresser, men vissa enheter byter telefonnummer. Vi uppdaterar den här sidan löpande med nya telefonnumer. Om du redan har kontakt med en handläggare hos oss kan hen berätta mer.

Du kan också ringa Botkyrka kommuns medborgarcenter på 08-530 610 00.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 13 maj 2019
Omsorg & stöd