Störningsinformation:
Fortsatt hög vattenförbrukning
Dölj meddelande
Stäng meddelande

Särskilt förordnad vårdnadshavare

Ibland kan ett barns föräldrar inte vara den trygghet och fasta punkt i livet som barnet behöver. Det kan bero på olika saker, till exempel att ingen förälder finns i Sverige. Så är det för flyktingbarn som ensamma flyr från krig och katastrofer.

Du kan göra skillnad i ett barns liv!

De här barnen behöver trygghet, stöd och kontinuitet på många plan. De behöver en särskilt förordnad vårdnadshavare, som under ordinarie föräldrars frånvaro tar ett vuxenansvar för barnets tillvaro.

Uppdraget som särskilt förordnad vårdnadshavare innebär att du är både vårdnadshavare och förmyndare för barnet, även om det inte bor hos dig. Rollen som vårdnadshavare innebär att du har ett övergripande ansvar för att barnet får en trygg och bra uppväxt, med allt vad det innebär. Förmyndarskapet innebär ansvar för ekonomi och andra praktiska frågor, till exempel försäkringar.

Du behöver ha tid att engagera dig i barnets uppväxtförhållanden. Hur mycket tid beror på vad barnet behöver utifrån situation, ålder och mognad. Du är också en samtalspartner för barnet om dess situation och framtid. Uppdraget innebär samarbete med socialsekreterare, boendepersonal, skolpersonal med flera.

Fast arvode

Du får ett fast arvode per månad. Du har möjlighet att ta uppdrag för mer än ett barn samtidigt.

Vill du veta mer?

Kontakta oss om du är intresserad och vill veta mer om uppdraget!

Kontakt
Skriv ut
Senast uppdaterad: 5 september 2018