Stäng meddelande

Stöd för anhöriga

Det kan vara svårt att vara anhörig till någon som är sjuk eller har det svårt på olika sätt. Därför erbjuder kommunen stöd för dig som är anhörig. Det finns olika former av stöd för barn, unga och vuxna.

Anhörigstöd är till för dig som har en nära relation till en person som har en psykisk sjukdom, någon form av funktionsnedsättning, en långvarig sjukdom, ett missbruk, beroende eller på grund av ålder är i behov av stöd.

Vem räknas som anhörig?

Som anhörig menas make, maka, förälder, vårdnadshavare, barn, syskon, vän, granne, kollega, mor- eller farförälder. Som barn kan man till exempel behöva kunskap och stöd om ens mamma eller pappa har en sjukdom, funktionsnedsättning eller ett missbruk.

Flera olika former av stöd

Anhörigstödet ger dig och dem i din närhet information och vägledning utifrån den situation du befinner dig i. Du kan få stöd genom att träffa andra i en liknande situation, ta del av föreläsningar eller på andra sätt få mer kunskap om det som berör dig och din närstående. Anhörigstödet är gratis.

Kostnadsfria aktiviteter för barn och unga höstlov 2019
Aktiviteter för vuxna
Aktiviteter för barn och unga

Vasshus i Järna kulturträdgård. Foto Malin Frank
Anhörigstöd rörande psykisk ohälsa, missbruk, neuropsykiatriska diagnoser (inte LSS)

Anhörigstöd: psykisk ohälsa, missbruk, neuropsykiatriska diagnoser (inte LSS)

Stödet gäller för både barn och vuxna som är anhöriga.

Anhörigsamordnare:
Saber Mehdizadeh: telefon: 0724-53 05 38.
E-post: saber.mehdizadeh@botkyrka.se

BRA-samtal:
BRA är en förkortning för barns rätt som anhöriga. Du kan få svar på dina frågor på telefonnummer 08-530 623 60.

Barnkraft-grupper:
För Barnkraft-grupper, kontakta Myra Hemmingsson, telefon: 0708-89 20 06. Barnkraft-grupper är till för föräldrar med erfarenhet av psykisk ohälsa och deras barn.

Vuxen anhörig till någon med psykisk funktionsnedsättning: 
Kontakta mottagningen på socialpsykiatriska enheten för vidare praktisk information. Ring via kommunens växel, telefon: 08-530 610 00.

Anhörig till person med beroende eller missbruk:
Du som är vuxen och anhörig kan läsa mer här om beroenderådgivning i Botkyrka. Du som är barn och anhörig kan läsa mer här vart du kan vända dig.

Anhörigstöd rörande äldre, funktionsnedsättning (inklusive LSS)

Anhörigsamordnare

Kontakta anhörigsamordnare Johan Nicander när du behöver information/vägledning, har frågor om vad vilket stöd kommunen erbjuder, har frågor om anhörigaktiviteter eller behöver någon att prata med om din situation. Du kan få upp till 5 enskilda samtal och dessa är kostnadsfria.
E-post:  johan.nicander@botkyrka.se
Telefon: 08-530 610 69

Stöd och rådgivning om minnessvårigheter och demenssjukdom
Janina Stenlund, demenssjuksköterska, Dipl. Silviasjuksköterska
E-post: janina.stenlund@botkyrka.se
Telefon: 0708-86 15 22, måndag till och med torsdag klockan 8.30–10

Hjälp med avlastning
Du som vårdar din närstående hemma kan få hjälp med avlastning från kommunen. Stödet finns för att du ska kunna vila upp dig och få möjlighet till lite egen tid.
Läs mer om avlastning här

Journummer för anhörigstöd


Förutom kommunens anhörigstödjare finns också en rad jourverksamheter du kan kontakta om du vill ha råd och stöd i din situation, eller bara prata med en medmänniska.

Dessa jourverksamheter tar inget extra betalt för ditt samtal, endast normal samtalstaxa, och du kan vara anonym om du vill.

Anhörigas riksförbund
Telefon: 0200-239 500 Telefontid vardagar (utom onsdag) klockan 10.00-12.00 samt 13.30-15.00. Onsdagar klockan 19.00-21.00.

BRIS - för dig som är under 18 år
Telefon: 116 111 Telefontid alla dagar klockan 14.00-21.00.

Jourhavande medmänniska
Telefon: 08-702 16 80 Telefontid alla nätter klockan 21.00-06.00.

Demensförbundets telefonrådgivning
Telefon: 0485 - 375 75 Telefontid alla dagar klockan 8.00-22.00.

Hjälplinjen - tillfälligt psykologiskt stöd
Telefon: 0771-22 00 60 Telefontid alla dagar klockan 13.00-22.00.

Äldrelinjen - för dig som är 65+ och behöver någon att prata med

Telefon: 020-22 22 33 Telefontid vardagar klockan 10.00-15.00.

Föräldralinjen - vid oro för ditt barn eller stöd i föräldrarollen
Telefon: 020-85 20 00 Telefontid måndag- torsdag klockan 18.00-21.00.

Självmordslinjen - om anhörig eller du själv har självmordstankar
Telefon: 90101Telefontid alla dagar 6.00-24.00

Riksförbundet för suicid prevention och efterlevandes stöd
Telefon: 08-34 58 73 Telefontid alla dagar klockan 19.00-22.00.

Alkohollinjen - om anhörig eller du själv har alkoholproblem
Telefon: 020- 84 44 48 Telefontid måndag-torsdag klockan 11.00-19.00. Fredagar klockan 11.00-16.00.

Stödlinjen - om anhörig eller du själv har spelproblem
Telefon: 020-81 91 00 Telefontid vardagar klockan 9.00-21.00.


 

 

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Vill du få vårt nyhetsbrev kan du anmäla dig här nedan.
Genom att uppge din e-postadress samtycker du till att utskick av nyhetsbrev från Anhörigstöd i Botkyrka kommun får skickas till dig. Du kan när som helst avbryta din prenumeration .

Hantera prenumeration
Skriv ut
Senast uppdaterad: 16 oktober 2019
Omsorg & stöd