Stäng meddelande

Aktiviteter för vuxna

Vi erbjuder seminarier, utbildningar och olika typer av anhörigträffar för att stötta dig som anhörig i vardagen.

Informationsträff: Att möta personer med kognitiv svikt och demenssjukdom

Tema: Alzheimers sjukdom, före diagnosen
Datum:
4 mars
Tid: klockan 14–16
Plats: Kommunhuset plan 1, Munkhättevägen 45, Tumba

Tema: Alzheimers sjukdom, efter diagnosen
Datum:
3 juni
Tid: klockan 14–16
Plats: Kommunhuset plan 1, Munkhättevägen 45, Tumba

Kontakt
Janina Stenlund, demenssjuksköterska
Telefon: 070-886 15 22 
e-post:  janina.stenlund@botkyrka.se


Gruppträffar för anhöriga till personer med kognitiv svikt och demenssjukdom

Är du anhörig till någon som har minnessvårigheter eller en demenssjukdom? Välkommen till en serie anhörigträffar där du kan dela erfarenheter med andra i liknande situation. Kräver ingen föranmälan.

Datum: 8 januari, 5 februari, 5 mars, 2 april, 4 juni
Tid: klockan 15–17
Plats: Kommunhuset, konferenssalen plan 1, Munkhättevägen 45, Tumba
(platsen är preliminär och kan ändras)
Kontakt:
Ingemar Karlsson
telefon: 070-400 09 43
e-post: botkyrka.demens@comhem.se

Träffar för unga 18-30 år: Förälder eller närstående med demenssjukdom

Du som är mellan 18 och 30 år – kom och träffa andra i liknande situation. Anhörigstödet i Stockholms län bjuder in gäster för samtal och frågor. Mötena är kostnadsfria och vi bjuder på fika.

Datum: 30 januari, 6 mars, 3 april, 8 maj
Tid: klockan 17.30–19.30
Plats: Baltzar träfflokal, Bolinders plan 1, 1 trappa ned
Lokalens tillgänglighet: entré och entréhall för rullstolsburen, hörselteknisk utrustning, ledarhund välkommen, tillgänglig hiss.

Anmäl dig senast dagen innan:
Riikka Norrbacka Landsberg, anhörigkonsulent Stockholm stad
e-post: riikka.norbacka.landsberg@stockholm.se
tel: 08-508 08 937

Birgitta Livgård Andersson, anhörigkonsulent Stockholms stad
e-post: birgitta.livgard-andersson@stockholm.se

Informationsträff: Att möta och leva med personer som har funktionsnedsättning

Tid: 15–16.15
Plats: Kommunhuset plan 1, Munkhättevägen 45, Tumba

Datum och teman 2019:

  • 25 februari: Vad är LSS och hur tillämpas denna lagstiftning?
  • 25 mars: Anhöriga i ett historiskt perspektiv
  • 29 april: Information om överförmyndarmyndigheten; god man, förvaltare, fullmakt med mera

Anmälan och kontakt
Johan Nicander, anhörigsamordnare
telefon: 08- 530 610 69
e-post: johan.nicander@botkyrka.se

Gruppträffar för anhöriga till personer med funktionsnedsättning

Är du anhörig till någon som har en funktionsnedsättning? Kom och dela erfarenheter och samtala med andra i liknande situation.

Datum våren 2019: 1 februari, 27 feb, 27 mars, 24 april, 29 maj 26 juni, 17 juli
Tid: klockan 14.00-15.30
Plats: Hans Stahles väg 7 (Alfa Laval-huset). Anmäl dig i receptionen så möter jag dig där.

Kontakt
Johan Nicander, anhörigsamordnare
telefon: 08- 530 610 69
e-post: johan.nicander@botkyrka.se

Gruppträffar för anhöriga till personer med ADHD, tourette, asperger eller autism

Är du förälder eller annan viktig vuxen till barn med NPF, neuropsykiatrisk funktionsnedsättning? Sex tisdagar under våren ordnar vi träffar för dig som vill möta andra anhöriga med liknande erfarenheter och professionella med många års erfarenhet av arbete med barn och ungdomar med NPF. Gruppen har fokus på anhöriga till barn och ungdomar med NPF 6–22 år.

Datum: start meddelas senare
Tid: klockan 17.30 - 19.30
Plats: meddelas senare

Information och anmälan
Mejla anhorigstod@botkyrka.se och ange ditt namn och telefonnummer, så ringer någon av våra gruppledare upp dig.

För ytterligare information kan du kontakta anhörigsamordnare Saber Mehdizadeh på telefon 072-453 05 38.

Gruppträffar för anhöriga till personer med missbruksproblem

Under vintern och våren 2019 är du som är anhörig välkommen att delta i våra tematräffar. Vi kommer ha fem träffar där vi tar upp olika teman.

Tid: torsdagar klockan 17.00–19.00
Plats: Vuxenenheten, Munkhättevägen 49, 3 trappor, i Tumba.
Datum och teman:

  • 24 Januari: "Problemlösning"
  • 21 februari: "Jag vill må bra igen"
  • 21 mars: "Hur kan vi påverka andras beteenden?"
  • 25 april: "Hur kan jag hantera mina känslor som anhörig?"
  • 23 maj: "Konfliktfri kommunikation"

Kontakta Beroenderådgivningen på telefon 0727-037990 för mer information.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 2 maj 2019
Omsorg & stöd