Stäng meddelande

Ung i Botkyrka

Tre medarbetare på kommunens kontaktcenter framför en datorskärm

Kultur

Innovationshuset Changers Hub, Fanzingo, Filmbasen, Subtopia, Our Doc Lounge 

Tre medarbetare på kommunens kontaktcenter framför en datorskärm

Idrott och sport

Thaiboxing, e-sport, spontanbasket, spontangym med personlig tränare

Tre medarbetare på kommunens kontaktcenter framför en datorskärm

För tjejer 16-19 år

Dans, bordstennis, utomhusträning, självförsvar med utbildande ledare, fotboll

Tre medarbetare på kommunens kontaktcenter framför en datorskärm

BASUN

Här kan du som ung få inspiration, vägledning och stöd för att komma vidare till jobb eller studier. Med sin välbeprövade metodik tillhandahåller BASUN allt från personlig coachning, studievägledning och gruppövningar till arbetsgivarkontakter och möjligheten till fast jobb.

Centrumchill – Alby C. förvandlas till ett aktivitetstorg
Tid:
17 maj-28 juni, 7 fredagar i rad

Plats: Alby Centrum

I samarbete med: Albyrådet & Konyaspor

För mer info: facebooklänk till annan webbplats & Instagramlänk till annan webbplats

Vi planerar för två aktivitetshus dit unga Botkyrkabor 16-19 år kan komma för aktiviteter. Ett av aktivitetshusen kommer vara på Albys hjärta, som nu byggs om. Det andra kommer ligga i Tumba/Storvreten och vi undersöker just nu var. Läs mer i frågor och svar nedan.

Frågor och svar:

Varför stängs mötesplatserna för unga 16-22 år?

Kommunstyrelsen i Botkyrka beslutade i oktober om ett nytt fokus i verksamheten för unga vuxna. Förändringen är en del i att Botkyrkas ungdomsgaranti ska nå ut till alla ungdomar. Ungdomsgarantin innebär att alla unga ska få stöd att komma i studier, jobb eller praktik. Det innebär mer stöd för unga som inte studerar eller jobbar, fler aktiviteter med tydlig studie- och jobbprofil samt större resurser till våldsförebyggande arbete. Beslutet innebär därför att mötesplatserna för unga vuxna 16-22 år stängs den 31 mars 2019 och att den nya inriktningen ska fokusera på unga 16-19 år.

De mötesplatser det gäller är Grunden i Alby, Ungdomens hus i Fittja samt mötesplatsen för unga vuxna i Storvreten. Mötesplatsen i Hallunda/Norsborg har stängts sedan tidigare.

Vad innebär beslutet för unga 16-19 år?

Det innebär att framförallt unga 16-19 år som inte studerar eller jobbar kommer få bättre stöd för att förbereda sig för vuxenlivet. Det kommer finnas tillgång till studie- och yrkesvägledare, arbetskoordinator och coachande pedagoger i Aktivitetshusen.

För de ungdomar som vill utvecklas inom olika intresseområden så som idrott, kultur och demokrati, kommer det att finnas schemalagda och återkommande aktiviteter att delta i.

Kommunens våldsförebyggande arbete kommer också att stärkas för att bättre arbeta med unga som av olika skäl inte mår bra eller lever ett riskfyllt liv. Aktivitetshusen kommer att koppla in och samverka med viktiga verksamheter från Socialförvaltningen så som ungdomsmottagningen, paraplyteamet, Mini maria, MVP och avhopparverksamhet.

Samarbetet med föreningslivet kommer också att förstärkas. Det kommer finnas flera möjligheter till samverkan för att bidra till ungas möjligheter till studier och arbete, goda hälsa, positiva uppväxtvillkor och framtidstro.

Vad händer med Albys hjärta nu?

Delar av Albys hjärta kommer att vara stängt för att byggas om mellan 1 april och 30 september 2019. I höst kommer den nya verksamheten för unga 16-19 år i Albys hjärta att starta. Ombyggnationen sker på entréplan och plan 3. Mer information om detta nya aktivitetshus finns nedan på frågan om framtiden. Fritidsklubben och fritidsgården på Albys hjärta, som drivs av ABF Botkyrka-Salem, kommer att fortsätta sin verksamhet som vanligt i huset.

Vad händer med Fittja Ungdomens hus nu?

Fittja Ungdomens hus kommer att stänga 31 mars. Föreningen Changers Hub har fått i uppdrag att under våren utreda intresset bland Fittjabor och det lokala föreningslivet att starta en föreningsdriven mötesplats i lokalerna. Hur träningsanläggningen på nedre plan ska drivas och utvecklas kommer att vara en del av utredningen. Den nya verksamheten kommer att kunna starta efter att utredningen är klar. Har du tankar och idéer om mötesplatsen, kontakta Victoria Escobar, ansvarig på Changers Hub: victoria@changershub.se.

Vad händer med mötesplatsen för unga vuxna i Storvreten nu?

Den del av Musikhuset Lagret i Storvreten, som har använts av unga vuxna-verksamheten, återgår till Lagret. Fritidsklubben och fritidsgården kommer efter sommaren att flytta sin verksamhet till Storvretsskolan. Vad som sker med Musikhuset Lagrets befintliga lokaler är under utredning.

Vilka aktiviteter kommer finnas för unga 16-19 år från 1 april?

Just nu jobbar vi med att ta fram de nya aktiviteterna för unga som är mellan 16-19 år. Inom perioden mellan att mötesplatserna stänger och att de nya aktiviteterna är igång kommer föreningslivet och kommunen att förstärka sina befintliga, och smygstarta de nya verksamheterna för unga 16-19 år. Det kommer att finnas idrotts-, kultur-, demokrati-, studie- och arbetsförberedande aktiviteter. Håll utkik på den här webbsidan (botkyrka.se/ung), i sociala medier och lokaltidningen för uppdatering av aktiviteterna. För frågor, kontakta Gernas Basdas, samordnare för utbudet av aktiviteter: gernas.basdas@botkyrka.se

Vart kan vi som är äldre än 19 år vända oss?

För dig som är mellan 16-29 år kommer det finnas coachning för studier och jobb, i enskilda samtal och i gruppaktiviteter. Specialutbildade coacher, studie- och yrkesvägledare, arbetsförmedlare och jobbmatchare kan hjälpa dig att komma vidare. ​För mer information, kontakta Fayyad Assali, enhetschef Jobbcenter: fayyad.assali@botkyrka.se

Det våldspreventiva arbetet kommer också att stärkas. Vi håller just nu på att planera för detta.

Stöd till unga över 18 år som av olika skäl inte mår bra eller lever ett riskfyllt liv finns att söka genom:

- ungdomsmottagningen (12 – 22 år) på telefon 08-530 613 57

- rådgivningstelefonen för missbruk, på telefon 0727- 03 79 90. Telefonen är bemannad vardagar klockan 9-10 och 13-14

- du som är 18 år eller äldre kan alltid ringa till mottagning vuxen via Kontaktcenter, 08-530 61 00

Här hittar du info för unga under 18 år: https://www.botkyrka.se/omsorg--stod/for-barn-och-unga.html länk till annan webbplats

Vilka framtidsplaner finns för unga 16-19 år?

Den nya verksamheten kommer att bli mer uppsökande till unga som behöver stöd. Det kommer vara fler organiserade aktiviteter och större resurser till det våldsförebyggande arbetet.

Två aktivitetshus kommer att startas där verksamhet för unga 16-19 år kommer att finnas. Det ena aktivitetshuset är på Albys hjärta och den andra kommer att vara i Tumba/Storvreten, plats är ännu ej bestämd. Aktivitetshusen kommer erbjuda schemalagda aktiviteter inom idrott, kultur, demokrati, studier och arbetsliv. Aktivitetshusen kommer att samverka med flera kommunala verksamheter, föreningslivet och näringslivet. Föreningslivet kommer kunna fortsätta att hyra möteslokaler.

Det stöd som kommunen kommer att erbjuda unga 16-19 år som varken studerar eller arbetar är studie- och yrkesvägledning, motiverande coachning, hjälp till att hitta praktik eller stöd i jobbsökande. Kommunens våldsförebyggande arbete kommer också att stärkas för att bättre arbeta med unga som av olika skäl inte mår bra eller lever ett riskfyllt liv.

Har ni frågor och idéer, kontakta Raymond Peroti, processledare för aktivitetshusen: raymond.peroti@botkyrka.se

Vilka lokaler i kommunen finns för att anordna aktiviteter?

Du kan boka tider i kommunens lokaler genom att registrera dig på botkyrka.se/bokalänk till annan webbplats. Där finns en lista på lokaler som privatpersoner, föreningar eller organisationer kan boka. Har du frågor kan du vända dig till lokalbokning@botkyrka.se eller telefon: 08-530 615 11.

Telefontider lokalbokning:
Mån 08:30-11:30
Tis 08:30-11:30
Ons öppet endast via e-post
Tor 08:30-11:30
Fre 08:30-11:30

Via lokalbokning kan du också beställa passerkort som kvitteras ut i kommunhusets reception i Tumba. Ett passerkort kostar 150kr vilket är en engångskostnad. Passerkortet går att återanvända till alla kommunens anläggningar.

Receptionens öppettider:

Mån 7.45–18.30

Tis–tors 7.45–16.30

Fre 7.45–14.30

Hur söker jag pengar för att göra egna aktiviteter?

Drömdeg
Du som är mellan 13-25 år kan söka Drömdeg för att arrangera festivaler, konserter, utställningar, turneringar, föreställningar, workshops eller andra saker. Sök på botkyrka.se/dromdeg.

Kreativa Fonden
Du som är 18 år eller äldre kan söka pengar för projekt inom kultur, utbildning, miljö, mat, hälsa, idrott och mycket mer. Sök på botkyrka.se/kreativafonden.

Evenemangsbidrag
Föreningar och studieförbund kan söka bidrag för olika publika tillställningar eller events, till exempel festivaler, föreläsningar och föreställningar. Sök på botkyrka.se/evenemangsbidrag.
Vid frågor gällande bidragen, kontakta Viktoria Nguema, samordnare: viktoria.nguema@botkyrka.se

Fler sätt att söka pengar
Nya former av bidrag till föreningar eller aktörer som driver aktiviteter riktat till unga 16-19 år kommer att tas fram. För mer information om detta, kontakta Yasmine Nechma, föreningskonsulent: yasmine.nechma@botkyrka.se

Skriv ut
Senast uppdaterad: 28 juni 2019
Idrott, fritid & natur