Stäng meddelande

Ansökan om att bedriva enskild pedagogisk omsorg och fristående förskola

Du som vill bedriva enskild pedagogisk omsorg eller starta fristående förskola måste ansöka om godkännande från utbildningsnämnden. Fyll i och skicka in blankett och bilagor till utbildningsnämnden i god tid innan verksamheten beräknar att starta.

Ansökan kan skickas in av ett bolag, en förening, ett registrerat trossamfund, en stiftelse eller en enskild individ.

När en komplett ansökan kommit in till utbildningsförvaltningen arbetar vi för att utredningstiden ska vara högst fyra månader.

Läs mer här om hur ansökningsförfarandet går till för pedagogisk omsorg.

Gör din ansökan här:

Ansök om att bedriva fristående förskola
Frågeformulär ägar- och ledningsprövning

Ansök om att bedriva enskild pedagogisk omsorg

Riktlinjer

Riktlinjerna för att få bedriva enskild pedagogisk omsorg eller enskild förskola utgår från:

  • Skollagen (2010:800)
  • Läroplan för förskola Lpfö 98
  • Skolverkets allmänna råd
  • Lagen om belastningsregister (1998:620)
  • Diskrimineringslagen (2008:567)
  • Socialtjänstlagen (2001:453)
  • Förordningen om skydd mot olyckor (2003:789)
  • Systematiskt brandskyddsarbete (SBA)
  • Botkyrka kommuns regler för förskoleverksamhet och pedagogisk omsorg


Nedan hittar du Botkyrka kommuns Riktlinjer för godkännande och rätt till bidrag för fristående förskola och enskild pedagogisk omsorg. Läs noga igenom innan ansökan skickas in.

Riktlinje för godkännande av fristående förskola

Riktlinjer för rätt till bidrag för enskild pedagogiskomsorg

Skriv ut
Senast uppdaterad: 9 december 2019
Barn & utbildning