Störningsinformation:
Problem med vattenförsörjning i Tullingeberg
Dölj meddelande
Stäng meddelande

Så går placering till

När perioden för skolvalet är slut och skolorna är klara med placeringarna för alla sökande elever får du ett placeringsbesked.

Finns det fler sökande till en skola än antal platser måste den skolan göra ett urval enligt vissa antagningsregler. De skiljer sig åt beroende på om du sökt till en kommunal skola eller till en friskola.

Skolplacering på kommunala skolor

Kommunala skolor tillämpar antagningsreglerna syskonförtur (i första hand) och relativ närhet (i andra hand).

Vad är syskonförtur?

Syskonförtur innebär att de elever som har ett syskon i den skola som vårdnadshavaren väljer har förtur till plats. Syskonförtur gäller endast om det äldre syskonet går i årskurs 1–5 när det yngre syskonet börjar skolan på höstterminen.

Vad är relativ närhet?

Att en skola ligger närmast hemmet innebär inte att barnet automatiskt får plats i just den skolan. Varje elevs avstånd till sökt skola och andra närliggande skolor ska vägas i relation till andra elevers motsvarande avstånd. Med avståndet avses den faktiska gång- eller cykelvägen, inte fågelvägen. Läs mer om relativ närhet här

Placeringsbesked i april

När alla skolplaceringar är klara får du information om det, antingen via post eller e-post. Har du inte fått besked om ditt barns skolplacering senast den 1 maj ringer du kommunen på 08-530 610 00.

Skolstarten

I god tid innan skolstart för höstterminen får du ett välkomstbrev från den skola som ditt barn kommer att börja i. Ta kontakt med skolan om du har några frågor.

Skolplacering på friskolor

Varje friskola har sina egna regler för intagning. Vissa har till exempel skolkö vilket innebär att du måste anmäla ditt barn till skolan i god tid. Kontakta den friskola du är intresserad av för att veta vilka antagningsregler som gäller där.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 25 september 2018
Barn & utbildning