Störningsinformation:
Eldningsförbud från torsdag 13 augusti kl. 12.
Dölj meddelande
Stäng meddelande

Om förskola och pedagogisk omsorg

Från det år ditt barn fyller ett år tills det år det fyller fem kan ditt barn få plats i förskolan eller i pedagogisk omsorg i Botkyrka. Ditt barn kommer att vistas i en trygg och pedagogisk lärmiljö som bidrar till ett livslångt lärande.

Förskola
Har du barn mellan ett och fem år kan du ansöka om plats i förskolan.
Förskolans uppgift är att bedriva pedagogisk verksamhet som främjar barnens lärande och utveckling och ger ditt barn omsorg. I förskolan varvas fri lek med planerade aktiviteter. Förskolan arbetar med språk, kultur, miljö och jämställdhet. Verksamheten dokumenteras och utvärderas så att du som vårdnadshavare kan följa den. Alla vårdnadshavare ska ha regelbundna utvecklingssamtal med personalen.
Förskolans pedagogiska verksamhet styrs av den nationella läroplanen och den värdegrund som beskrivs där och skollagen. Förskolor finns i kommunal och enskild regi.

Allmän förskola

Allmän förskola bedrivs inom förskolan men följer grundskolans läsår. Det innebär att barnen i den allmänna förskolan är lediga under skollov. Plats erbjuds från och med höstterminen det år barnet fyller tre år. Allmän förskola omfattar 15 timmar per vecka (525 timmar om året) är avgiftsfri. Ingen lunch serveras.

Pedagogisk omsorg

Pedagogisk omsorg (familjedaghem) riktar sig till barn i åldrarna ett till fem år. Verksamheten ska stimulera barns utveckling och lärande och utformas så att den förbereder barnen för fortsatt lärande.
Pedagogisk omsorg vägleds av läroplanen men styrs inte av den. Pedagogisk omsorg kan vara en verksamhet där barn tas om hand i personalens eget hem (traditionellt familjehem), i flerfamiljslösningar eller i en särskild lokal. Barngruppen består oftast av fem till sex barn.

Barnomsorg på obekväm arbetstid
Vid behov bedriver vissa förskolor barnomsorg på obekväm arbetstid, vardagar kl. 05.30­­ –21.30. Dessa finns i Tumba, Tullinge, Alby och Hallunda.

Mer information finns här:

https://www.botkyrka.se/barn--utbildning/yngre-barn/om-forskola-och-pedagogisk-omsorg/barnomsorg-utanfor-ordinarie-oppettider.htmllänk till annan webbplats

Förskoleverksamhet på finska

Förskoleverksamhet på finska finns på förskolorna Opalen och Prästkragen. Ansökan görs via e-tjänsten.

https://botkyrka.ist-asp.com/botkyrkapub/login.htmlänk till annan webbplats


Skriv ut
Senast uppdaterad: 10 februari 2020
Barn & utbildning