Störningsinformation:
Problem med vattenförsörjnig i Tumba och Tullningeberg
Dölj meddelande
Stäng meddelande

Pedagogiska lärmiljöer

En av de mest värdefulla åtgärder som ett samhälle kan göra för barns hälsa är att skapa goda uppväxt- och lärandemiljöer från tidig ålder. En bra lärmiljö ger förutsättningar för att Botkyrkas förskolebarn att aktivt utveckla kompetenser och förmågor.

Riktlinjer för pedagogisk lärmiljö i förskolan (beslutat 2020-06-17) beskriver vad som förväntas av de lärmiljöer som förskolebarnen i Botkyrka kommun möter. Riktlinjerna omfattar fysisk, social och pedagogisk miljö i förskolan och ska bidra till likvärdig utbild-ning av hög kvalitet i samtliga kommunala förskolor i Botkyrka.

Riktlinjen är ett användbart underlag för enskilda förskollärare, barnskötare och arbetslag samtidigt som de också har betydelse för hela förskoleenheters strävan mot kvalitativ och likvärdig utbildning.

Riktlinjer för pedagogiska lärmiljö i förskolan

Skriv ut
Senast uppdaterad: 30 juni 2020
Barn & utbildning