Störningsinformation:
Eldningsförbud från torsdag 13 augusti kl. 12.
Dölj meddelande
Stäng meddelande

Grödinge kyrka/Svalsta prästgård/Marieberg

Ingår i riksintresse för kulturmiljövården (AB14 Grödinge socken).

Grödinge kyrka och Prästgård representerar en kyrkomiljö med anor från tidig medeltid där sambandet mellan kyrka och prästgård bevarats på ett ovanligt fint sätt. Kyrkan är placerad på en höjd och dess vitkalkade väggar och höga torn syns vida omkring i det öppna, kuperade landskapet. Prästgården ligger på samma höjdrygg i nära anslutning till kyrkan och har en bevarad huvudbyggnad från 1780-talet. Sambandet mellan kyrka och prästboställe synliggörs i landskapet genom en allékantad gångväg som anlagts tvärs över åkermarken. Kring kyrkan utvecklades successivt ett sockencentrum med klockargård, skola och församlingshem.

Inom samma kulturlandskap ligger Marieberg säteri. Under 1700-talet var detta Grödinges mest betydande godskomplex. Under en period omfattade godset ett tjugotal gårdar. Det är en av de få sätesgårdar i Grödinge där ägaren verkligen satsade på att uppföra en ståndsmässig herrgård. Huvudbyggnaden brann ner under 1800-talet men de två flygelbyggnaderna, uppförda 1705, är bevarade och väl underhållna. I kombination med andra bevarade delar såsom den allékantade uppfarten, parkanläggningen och ett flertal bevarade ståtliga träd representerar Marieberg en av Grödinges bäst bevarade herrgårdsmiljöer.

Bild på kyrka

Kulturhistoriska karaktärsdrag:

  • Herrgårdsmiljö med förhistoriska anor och bevarad 1700-talskaraktär
  • Gårdsbildning och sockencentrum med förhistoriska anor
  • Kyrkans visuella funktion i landskapet
  • Sambandet mellan kyrka och prästgård
  • Prästgårdens struktur och karaktär
  • Sockencentrat

För mer utförlig information om Grödinge kyrka och dess omnejd, läs mer nedan:

Skriv ut
Senast uppdaterad: 18 september 2017