Stäng meddelande

Djur

Som djurägare är du ansvarig för att ditt djur tas väl omhand och att du följer de regler som finns för djurhållningen. Bor du i ett område som omfattas av detaljplan så kan du behöva ansöka om tillstånd för att få ha vissa slags djur.

​Kalvar på bete. Foto: Sten Modén

​Kalvar på bete. Foto: Sten Modén

Hundar

Lagar

Som hundägare berörs du av ett antal lagar och föreskrifter som reglerar hundars inverkan på omgivningen. Det gäller bland annat miljöbalken, kommunens lokala ordningsföreskrifter, lagen om tillsyn över hund och katt samt jaktlagen. Du är skyldig att ta hand om din hund så att den inte orsakar olägenhet eller skada för andra människor och djur.

Skyldighet mot grannar

Tänk på att ett långvarigt skällande från din hund kan upplevas som störande för dina grannar. Om du har en hund som skäller mycket och du får klagomål från dina grannar bör du vidta lämpliga åtgärder.

Kopplings- och upplockningstvång

I kommunens tätbebyggda områden råder koppeltvång.

Koppeltvång gäller även på torg, i parker, Lida friluftsgård samt kommunens skolgårdar, anlagda och utmärkta motionsspår, skidspår och skidbackar.

Hundbajs på gator och i parker räknas som nedskräpning. Använd alltid bajspåse och släng sedan dessa i en papperskorg.

Dessutom gäller att under tiden den 1 mars-20 augusti ska hundar hållas under sådan tillsyn att de hindras från att springa lösa i marker där det finns vilt.

Hundrastgårdar

I kommunen finns ett antal anlagda hundrastgårdar. Under "relaterade länkar" finns en karta som visar var hundrastgårdarna finns.

Djur inom område med detaljplan

Det krävs tillstånd av miljö- och hälsoskyddsnämnden för att ha vissa djur inom område med detaljplan. Det regleras i Botkyrka kommuns lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa och miljön. Tillstånd krävs för:

•Orm

•Pälsdjur eller fjäderfä (t.ex. höns) som inte är sällskapsdjur

•Nötkreatur, häst, get, får eller svin

För att ansöka om tillstånd använder du blanketten som heter ”Djurhållning inom detaljplanerat område” (BK 1052), den hittar du längst ner på sidan under "relaterade dokument".

 

 

Djurskydd

Sedan den 1 januari 2009 ansvarar länsstyrelsen för djurskyddskontrollen i länet. Det innebär att länsstyrelsen ska kontaktas när det gäller tillstånd enligt djurskyddslagen och i frågor där djur behandlas illa.

Kontaktuppgifter till Länsstyrelsen finner du längst ner under "kontakt".

Skriv ut
Senast uppdaterad: 20 maj 2020
Bo & bygga