Stäng meddelande

Kommunägd mark

Här hittar du information om vad som gäller vid markupplåtelse, riktlinjer för bryggor och tomträtter på kommunal mark.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 17 maj 2018
Bo & bygga