Störningsinformation:
Fortsatt hög vattenförbrukning
Dölj meddelande
Stäng meddelande

Vad har hänt?

Bild på byggritningar och en hjälm.

År 2011 beslutade kommunfullmäktige om ett program för områdena Hågelby, Eriksberg och Lindhov. Här kan du se en tidslinje som beskriver vad som hänt fram till nu.

Programmet visar hur området kring Hågelby, Eriksberg och Lindhov ska kunna utvecklas under en lång tid framöver och hur kommunen nu sammanvägt vill utnyttja områdets förutsättningar.

Inom ramen för framtagandet av program för områdena Hågelby, Eriksberg och Lindhov har ett antal utredningar gjorts. De politiskt beslutade inriktningarna för den fysiska utvecklingen i Södra Porten ska , till dess nya beslut tas, ses som ramar och förutsättningar för fortsatt fysisk utveckling.

Detta har hänt:

2007 - Start Planprogram Hågelby, Eriksberg och Lindhov.

2011 - Kommunstyrelsen godkänner innehållet i Planprogram Hågelby, Eriksberg och Lindhov.

2013 - Botkyrka kommun och Skanska skriver samarbetsavtal, del 1.

2013 - Stockholms stift tog initiativ till ett planarbete för att utveckla Prästviken.

2014 - Botkyrka kommun och Skanska skriver samarbetsavtal, del 2.

2015 - Kommunfullmäktige tar beslut om bildandet av bolaget Botkyrka Södra Porten AB.

2015 - Samråd för Prästviken hölls mellan 9 februari till den 13 mars 2015.

2016 - Start för markarbeten. Webbsidan www.botkyrkasodraporten.selänk till annan webbplats lanseras.

2016 - Samhällsbyggnadsnämnden ger samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att utarbeta ett förslag till detaljplan för Södra porten och Botkyrka kyrkogård och att upprätta ramavtal och plankostnadsavtal med exploatörerna.

2017 - Sten börjar placeras i området med syfte att stabilisera marken och göra den möjlig att bygga på.

2018 - Granskning för Prästviken hölls mellan 20 mars 2018 till den 13 april 2018.

2019 - Kommunen startar arbetet att ta fram en vision för Södra porten.

2020 - En ny vision ska presenteras i början av året.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 2 september 2019
Bo & bygga